"Betalar man skatt på Åland?" De motar fördomar om Åland i finsk podcast

Tiina Fjellander och Minttu Vainio vill göra upp med fördomarna om det autonoma Åland. Själva trivs de utmärkt i öriket. Bara en enda gång har Fjellander blivit tillsagd att tala svenska.

Företagarna Tiina Fjellander och Minttu Vainio står bakom Å podi.
Fredrik Sonck
14.05.2021 12:21 UPPDATERAD 14.05.2021 19:13
Å podi heter en ny podcast om Åland som har premiär fredagen den 14 maj.
Det speciella med den, med tanke på örikets status som helsvenskt landskap, är att den görs på finska. Bakom podden står företagarna Tiina Fjellander och Minttu Vainio, som båda är bosatta på Åland men inflyttade från Finland.
Syftet med Å podi kunde beskrivas som folkbildande, det finns nämligen ett stort intresse för Åland bland finskspråkiga medborgare, men också många missförstånd. Kvällstidningarnas klickrubriker har ibland gett en skev bild av landskapet.
– Jag har fått frågor om vi ens betalar skatt på Åland? Helt på allvar. Också klumpsumman väcker frågor: Det finns en uppfattning om att Åland bara suger pengar från Finland, säger Tiina Fjellander.
Hon konstaterar att många negativa attityder om Åland baserar sig på okunskap. Man vet helt enkelt inte att ålänningar betalar skatt som alla andra och att klumpsumman är statens sätt att kompensera Åland för de kostnader självstyrelsen har för vård, skola, omsorg och andra välfärdsfunktioner.
Också den hundra år gamla Ålandsfrågan kan väcka ont blod: att ålänningarna ville tillhöra Sverige efter att Finland blivit självständigt provocerar fortfarande en del långsinta nationalister.
Tiina Fjellander intygar att hon och Minttu Vainio efter fem respektive åtta år på Åland trivs väldigt bra.

Råkar ni själva ut för fördomar för att ni talar finska?

– Jag var förberedd på det innan jag flyttade hit, för jag hade ju hört en massa historier om hur finskspråkiga inte är välkomna. Men själv har jag bara en gång råkat ut för att någon kommenterat ”Varför talar du inte svenska?”.
– Någon enstaka gång har våra barn fått höra nåt i skolan också. Men tiotals gånger har jag varit med om positiva grejer, som att läkare försökt tala finska med barnen trots att de inte kan många ord.
Ett avsnitt av podden kommer att rikta in sig på just detta: finskan på Åland. Övriga ämnen är bland annat självstyrelsen, turismen, kriminalitet, idrott och kultur.
Totalt innehåller den första säsongen av Å podi 10 avsnitt, som publiceras under våren och försommaren. Podden är fristående och har uppstått på poddmakarnas eget initiativ.

ANDRA LÄSER