Källhänvisning i essän Kvinnan och podiet

En hänvisning till "en amerikansk firma" som påvisade dramatiska skillnader mellan öppna och anonyma rekryteringar i fråga om hur ofta kvinnliga kandidater kallades på intervju har strukits i artikeln Kvinnan och podiet – en problematisk historia. Uppgifter om studien, som ska ha gjorts av konsultbolaget Speak With a Geek, förekommer på många håll, men det saknas tillfredsställande belägg för att den skulle ha ägt rum.

ANDRA LÄSER