"Få alternativ till aktier"

För den som vill få avkastning på sina pengar finns det fortfarande få alternativ till aktier. Men räkna inte med lika hög avkastning framöver, säger Nordeas Mats Hansson.

Teori och praktik. Mats Hansson kom till Nordea 2010 och jobbade dessförinnan tolv år som professor i finansiering och investering vid Hanken. Det akademiska tänkandet har han tagit med sig, även om det inte alltid är lätt att i praktiken förverkliga alla åtgärder som forskningen föreslår.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
05.03.2016 04:20 UPPDATERAD 05.03.2016 08:48
Under det gångna året har det varit mest neråt på aktiemarknaden. Särskilt efter årsskiftet var nedförsbacken brant och svängningarna stora.
Ser vi bakåt i tiden är det gångna året inte särskilt exceptionellt (se graf). Nedgången, som började i april i fjol, bottnade i mitten på februari på minus 22,8 procent jämfört med toppen i april 2015. Därefter har det skett en viss återhämtning och nu ligger vi drygt 15 procent under toppen i april 2015.
– Nedgångar på cirka 20 procent inträffar med jämna mellanrum. Att vi de senaste åren haft en exceptionellt bra placeringsperiod kan göra att oron blir extra stor när nedgången kommer, säger Mats Hansson, som leder avdelningen för placeringsstrategi på Nordeas förmögenhetsförvaltning.
Att ha ett långt tidsperspektiv är enligt Hansson bra om man drabbas av panik vid plötsliga börsfall. När det gäller bankens modellportföljer säger han att målet är att de ska tåla alla väder.
– Nedgångar kommer ohjälpligt. Exakt när det sker vet ingen, men med en bestämd portfölj går det ganska bra att förutse vad som händer på lång sikt, och se om den utvecklingen passar kundens riskprofil.
Enligt Hansson är det just i marknadssvackor sparare gör de största misstagen och säljer vid fel tidpunkt. Forskning visar att en privatplacerare förlorar uppemot 2 procent per år på att köpa och sälja vid fel tidpunkt.
– Trots fluktuationer gäller det att hålla huvudet kallt och fortsätta sin valda placeringsstrategi.

Oljan och Kina

Enligt Hansson är värderingen av aktier på ganska normala nivåer nu. Nordeas prognos för innevarande år är försiktigt positiv vad gäller bolagens resultattillväxt inom alla sektorer utom energi, som tyngs av det låga oljepriset. Låga råvarupriser gynnar förvisso konsumenterna, men det slår hårt mot många bolag, både direkt – som oljebranschen – och indirekt, till exempel finska bolag som säljer utrustning till gruvbranschen.
Kinas ekonomi är den andra osäkerhetsfaktorn. Tillväxten avtar och insynen i landet är begränsad, vilket gör placerarna oroliga och mindre villiga att betala för aktier. Det har fått kurserna att falla.
Enligt Hansson är diversifiering det bästa sättet att förbereda sig för svängningar, det vill säga att sprida sina placeringar på flera marknader och sektorer.
– Vi vet aldrig vilken som är den bästa och sämsta. Har man lite av varje går det aldrig helt fel.
Under det senaste årets börsnedgång har dock alla marknader fallit i stort sett lika mycket. Detsamma gällde när finanskrisen var som värst. När det blev lugnare utvecklades marknaderna mera olika.
– Då kan någon invända att diversifiering inte fungerar när den bäst skulle behövas, det vill säga när marknaden är orolig. Så är det på kort sikt. Men ser man på lång sikt är skillnaden mellan marknaderna stor. Att allt går ner i samma takt nu, betyder inte att allt också går upp i samma takt senare.
När är då en portfölj tillräckligt diversifierad? Enligt Hansson kan en tumregel vara att titta på de olika marknadernas storlek och ha ungefär motsvarande proportioner i sin portfölj. Ändå följer Nordea inte helt den regeln. Det beror på att kunderna gärna vill ha finska bolag, trots att den finska marknaden bara utgör 0,2 eller 0,3 procent av väldens aktiemarknad. Men finska bolag är bekanta och känns därför trygga, trots att de i själva verket inte alls är tryggare än andra.
Därför har banken i regel 25 procent finska aktier i portföljerna, cirka 20 procent europeiska och 35 procent nordamerikanska bolag, trots att den nordamerikanska aktiemarknaden är ungefär hälften av den globala, med ett enormt utbud av aktier i varje sektor.

Lägre avkastning

Enligt Hansson får placerarna framöver bereda sig på lägre avkastning än vad vi vant oss vid. Det gäller alla tillgångsslag, men skillnaden jämfört med tidigare är minst när det gäller aktier. När den historiska avkastningen för aktier legat kring 8 procent är den förväntade avkastningen kring 7 procent på 10 och 20 års sikt.
– Och den som inte tycker om risk måste nöja sig med mycket låg avkastning.
De senaste åren har Nordea för det mesta rekommenderat en övervikt av aktier i portföljen. Nu har man tagit ner rekommendationen till neutral, vilket betyder hälften aktier och hälften ränteinstrument för en placerare med en genomsnittlig risktolerans.
– Aktiemarknaden kan gå upp och den kan gå ner. Men alternativen till aktier är få och utsikterna för bolagens resultat är trots allt hyfsade.
Domedagsprofeter som spår börskrascher får ibland stora rubriker, men något ras tror Hansson inte på.
– I så fall skulle vi rekommendera våra kunder att gå ner till undervikt i aktier. Pessimister finns alltid, och någon gång kan de förstås få rätt.

ANDRA LÄSER