Ny Kvarkenfärja år 2020

Staten bidrar med 25 miljoner euro till Kvarkenprojektet. År 2020 ska Kvarken ha en ny färja.

Fantombild av färjan.
FNB–MARCUS LILLKVIST
16.02.2016 19:00 UPPDATERAD 16.02.2016 19:15
Finanspolitiska ministerutskottet fattade på tisdagen beslut om att stöda Kvarkenprojektet.
– Det tog tid. Men vi har hela tiden sett positivt på projektet. Den aktivitet vi har sett i Vasa har haft betydelse liksom Sveriges besked att stöda projektet, säger kommunikationsminister Anne Berner (C).
Statens andel på 25 miljoner fördelas på två ministerier, och det var också en av detaljerna som gjorde det hela möjligt, enligt Anne Berner som är ”glad” över att staten kan vara med.
I ett pressmeddelande betonar näringsminister Olli Rehn (C) energiklustret kring Vasa och den starka tillväxtregion som Kvarken utgör både nationellt och på europeisk nivå.

Leenden i Vasa

Men allra gladast är de regionala. En av dem är Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet.
– Ett sådant här erkännande har Kvarkentrafiken sällan fått, sade Lindström.
Joakim Strand, Vasapolitiker och riksdagsledamot för SFP, lyfter fram tisdagen som en milstolpe.
– Och en väldigt viktig sådan, för Kvarkenregionen som helhet.
Strand gläder sig mycket över den breda politiska uppbackningen.
– Vi har haft ett fint lagarbete över partigränserna.

Fokus flyttas till Bryssel

Finland har nu sänt in den EU-ansökan som krävdes för att projektet ska kunna förverkligas. Nästa steg är att ansökan ska godkännas. Det väntas ske i slutet av sommaren eller på hösten.
– Nu flyttas arenan till Bryssel i stället där vi fortsätter med informationsspridningen, säger Mathias Lindström på Kvarkenrådet.
Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa, säger att den nya Kvarkenfärjan kan väntas stå klar kring år 2020.
Redan under våren får Kvarken chans att fortsätta visa upp sig internationellt då EU-nätverket ”Motorways of the Sea” ordnar en konferens i Vasa, närmare bestämt i april.

ANDRA LÄSER