Livsmedelspriserna stiger snabbt

Höjda energikostnader och dyrare gödsel innebär att trycket på att höja livsmedelspriserna är högt i år. Det visar en färsk rapport från Naturresursinstitutet. Producentpriserna på spannmål och oljeväxter är rekordhöga både i Finland och globalt.

Matpriserna kommer att stiga i en takt som överstiger inflationen, spår Naturresursinstitutet Luke.
Enligt Naturresursinstitutets prognos kan priset på livsmedel stiga med upp till 10 procent i år jämfört med den genomsnittliga prisnivån under fjolåret. Det innebär att hushållen kommer att använda mer av sin disponibla inkomst till livsmedel i år än vad de gjorde i fjol.
ANDRA LÄSER