Nationalismen räcker inte till längre

Inte ens inbitna nationalister som Donald Trump och Viktor Orbán vill egentligen leva i slutna stater, det är bara tomt prat.

11.08.2020 19:00
Världen förändras allt snabbare. Som 25-åring är jag hoppfull inför framtiden, men också oroad över bristen på framförhållning. En anledning till oro är de nynationalistiska tendenserna, i en värld som alltmer upplever en identitetskris.
Först levde vi människor i jägar-samlargrupper, sedan i stammar. Alla kände alla. Senare blev stammarna städer som blev stater, sammanförda av gemensamma hot och gemensamma möjligheter. Utvecklingen har i längden alltid gått åt ett håll, gruppen blir större. Samtidigt blir insatserna högre.
Nationalismen som ideologi var en fantastisk bedrift när den var ny: patriotiska människor som samarbetade bortom släktskap och personliga lojaliteter! Miljoner människor som inte kände varandra delade värderingar och mål och byggde tillsammans sina länder. Nu vänder sig en del politiker med värme mot drömmen om gamla tiders nationalism för att glömma de nutida problem vi står inför. Men det är bara en dröm. Nationalismen i Europa och i världen var mänsklighetens tonårstid. Det är dags att växa upp och börja tänka globalt.
Nationalismen räcker inte till 2020. Inte ens inbitna nationalister som Donald Trump och Viktor Orbán vill egentligen leva i slutna stater, det är bara tomt prat. Ekonomin och handeln har permanent förändrat vår tillvaro och ingen är beredd att ge upp sin livsstil. Ta Finland som exempel. Om vi skulle "klara oss själva", vem skulle odla kaffebönor och bomull? Vem skulle betala för några produkter alls, om en inhemsk produktionskedja drev upp priserna tiofalt? Ett annat exempel är ultrapatriotiska Nordkorea, som bokstavligen skulle gå under på nolltid utan import och handel.
Att bara handla och samarbeta "lite" med vissa länder fungerar inte heller. Större stater kör över mindre om de kan. Mycket vill ha mer. Därav världskrigen. Därav den liberala, globala marknad som vi har i dag. Inte en perfekt kompromiss, men bättre än många andra alternativ.
Ekonomin är inte den enda anledningen till varför blind nationalism inte duger. Det finns tre omedelbara globala hot som gör narr av nationalistiska tankar. Kärnvapenhotet, miljökrisen och den tekniska revolutionen, som bland annat omfattar automation, massövervakning och AI. Inget enskilt land kan ensamt hantera dessa utmaningar.
AI, robotar, 3D-printrar et cetera kommer i sinom tid att orsaka massarbetslöshet globalt. Det händer kanske redan och det är bara en av flera utmaningar med modern teknologi. Klimatuppvärmningen å sin sida kommer att orsaka katastrofer som ingen stat är beredd att hantera på egen hand. Redan nu har vi nog av orkaner, bränder och översvämningar. Slutligen finns tusentals kärnvapen som få längre övervakar. Kärnvapenattacker innebär total förintelse.
Förstå allvaret av det här. Det är inte frågan om abstrakta, framtida hot. Dessa är nutidens utmaningar.
Ingen vill ha ett brexit till. Samarbete är oundvikligt om vi vill gå framåt, hur svårt det än verkar. På medeltiden föll stater samman typ vart fjärde år och att ligga i krig var det normala. Globalt samarbete fanns inte och tanken på en variant av Olympiska spelen i Europa skulle ha varit skrattretande. Jämför detta med efterkrigstidens sommar-OS 1948, där hela 59 nationer från hela världen trots allt deltog. Utvecklingen har gått framåt. Vi kan samsas och lösa problem när vi vill det, men numera kräver det globalt samarbete.

Jesper Lindholm

Åbo

ANDRA LÄSER