Hasan Khademis öde kan avgöras de närmaste dagarna

Kalevan lukios stjärnelev, tjugoåriga afghanska flyktingen Hasan Khademi bör inte ges asyl i Finland anser förvaltningsdomstolen. Om Högsta förvaltningsdomstolen avslår hans begäran att överklaga kan en utvisning komma snabbt

I två år väntade den omskrivna stjärneleven Hasan Khademi på förvaltningsdomstolens beslut. Nu kom det och domstolen anser att han ska utvisas.
– Begäran till HFD måste inlämnas senast på onsdag, berättar förra chefen för Utrikesministeriets Afghanistan team, Mikko Pyhälä, som har engagerat sig i den begåvade ynglingens fall.
Hasan Khademi har väckt stor massmedial uppmärksamhet på grund av att han rekordsnabbt lärde sig finska efter att han kom till landet i den stora flyktingvågen 2015. Trots obetydlig skolgång i sitt forna hemland lyckades Khademi snabbt klara av grundskolan och han har fått utmärkta betyg i gymnasieämnena.
Bland lärarna betraktas han mer eller mindre som ett geni.
Hasan Khademi hör till de unga flyktingar som kom utan familj till Finland. Största delen av hans övriga familj och släkt har också flytt från Afghanistan och de som eventuellt ännu är kvar i landet har han förlorat kontakten med.
Khademi har genom sin personlighet skapat ett stort nätverk i Tammerfors och vid sidan av lärare, elever och allmänhet har också lokal- och rikspolitiker stött honom i kampen för asyl.
Ett äldre par i Tammerfors har bland annat gett honom ett rum där han får bo och studera.
Ambassadör emeritus, Mikko Pyhälä, en av våra främsta experter på Afghanistan, har tagit upp Khademis fall i sina uppmärksammade tidningskolumner. Pyhälä har bland förutspått att Khademi gott kan vara en framtida finländsk nobelist om han nu inte utvisas till ett land där han saknar familj, vänner och möjligheter.

Dödshotad

I sitt beslut påpekar förvaltningsdomstolen att Invandrarverket Migris utredning är bristfällig och att den måste kompletteras innan en utvisning kan verkställas. Migri har enligt domstolen inte utrett om Hasan Khademi kan placeras som intern flykting i Afghanistan.
– Han skulle sannolikt sväva i livsfara var som helst i Afghanistan, säger Pyhälä.
– Hasan Khademi hör till hazarerna, som länge har förföljts och förslavats. Man känner igen stammens medlemmar både till utseende och på deras namn. Han skulle utan vidare bli upptäckt.
Enligt Pyhälä löper en hazar alltid en överhängande risk att bli dödad om hen påträffas av talibanerna. En hazar som dessutom skaffat sig ett visst mått av utbildning i Finland ses som en direkt fara som kan sprida "irrläror" i Afghanistan.
Pyhälä har som stöd för ett överklagande bett om ett utlåtande av den internationellt välrenommerade forskningsorganisationen Afghanistan Analysts Network om huruvida det är möjligt att skicka Khademi tillbaka som flykting i eget land.
– Jag hoppas få utlåtandet redan i dag så vi kan bifoga det till vår begäran om överklagan. Den måste lämnas in till HFD på onsdag. Om HFD avvisar begäran kan utvisningen av Khademi verkställas snabbt, befarar Pyhälä.

Ville inte berätta

Hasan Khademi bar på domstolens beslut i flera dagar utan att berätta om det för någon.
– Jag ville inte berätta, för jag vill inte att man tycker synd om mig.
Migri nekade Khademi både asyl och uppehållstillstånd i december 2016. Han överklagade då till förvaltningsdomstolen vars beslut alltså har dröjt i nästan två år.
Khademi kan inte anhålla om uppehållstillstånd på grund av studier eftersom gymnasiestudier inte räcker till som motivering. Han kan däremot söka in till någon yrkesutbildning för att uppfylla kraven.
Juha Heinonen, en av Hasan Khademis lärare vid Kalevan lukio, berättar för HBL att Hasan numera också har ett fast jobb vid sidan av studierna.
– Det här fallet skulle bli ett mycket, mycket nedslående exempel för andra asylsökande om Khademi utvisas efter allt han satsat på sin utbildning och på att integrera sig i det finska samhället, säger Mikko Pyhälä.
– Det skulle visa att det är sak samma vad en flykting gör för att anpassa sig.

ANDRA LÄSER