Snart kan snuset förbjudas – åländska Mats Löfström protesterar

Nästa regering borde förbjuda snuset som ett led i arbetet mot ett nikotinfritt Finland, föreslår en arbetsgrupp. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström protesterar och säger att det skulle öka den organiserade brottsligheten.

Ilkka Oksala och Mats Löfström
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
03.02.2023 12:07
En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att privatinförseln av snus förbjuds under nästa valperiod. Det är ett av gruppens 35 konkreta åtgärdsförslag för att allt bruk av tobaks- och nikotinprodukter i Finland ska upphöra till 2030.
Konkreta åtgärder behövs för att ”användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende ska upphöra”, som det står i tobakslagens första paragraf.
Det betyder att Finland ska bli fritt från cigaretter, cigarrer, piptobak och snus. Arbetsgruppen har siktet inställt på 2030.
– Medan bruket av cigaretter har minskat i alla samhällsgrupper har användningen av snus ökat. Snusandet har börjat ersätta rökningen. Det måste vi åtgärda, och det måste ske nu, säger Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK, som leder arbetsgruppen.

Kriminaliserar många finländare

Här protesterar Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i Svenska riksdagsgruppen. Han säger att förbud av privatinförsel skulle kriminalisera många finländare, öppna en ny svart marknad och öka risken för organiserad smuggling och försäljning.
– Forskningen visar att cigaretter är farligare än snus men de är inte förbjudna, säger han.
Löfström betonar att ambitionen att minska på bruket av nikotinprodukter är bra och att han inte rekommenderar någon att vare sig snusa eller röka. Däremot anser han att var och en behöver få ta det beslutet själv.
Löfström anser att ohälsosamma produkter som snus, läsk och godis kan beskattas högre utan att förbjudas.
– Arbetet med att minska på rökningen har lyckats bra och är ett bra exempel på att man har lyckats minska skadeverkningarna utan att införa förbud, säger han.  

Sverige har misslyckats rejält

Snusförsäljning är förbjudet i EU utom i Sverige som lyckades förhandla till sig ett undantag då landet förhandlade om villkor för EU-medlemskap. Ilkka Oksala påpekar att Sverige beviljades undantaget bara på villkor att bruket av snus inte skulle spridas utomlands.
– Sverige har misslyckats rejält, om de ens har försökt leva upp till det villkoret, säger han.
Länge var det mest finlandssvenskar och personer bosatta nära kusten som köpte snus på Sverigebåtarna, men i dag förekommer bruket över hela landet. Det är tillåtet att köpa snus på färjorna och föra in en viss mängd till Finland.
Mats Löfström säger att det bästa vore om EU tillät produktion och försäljning av snus också i Finland, men tillstår att det är en lång väg att gå. I nuläge anser han att det är slöseri med resurser att polis, tull och gränsmyndigheter jagar privatpersoner som för in snus då det finns riktiga kriminella att hålla efter.
Ilkka Oksala har en annan syn på hur polis- och gränsmyndigheternas arbete kunde underlättas i fråga om övervakningen av införsel av snus.
– I dag kan den som sitter på stora lager av snus alltid hävda att snuset är köpt inom den tillåtna införselkvoten. Det försvårar polisens möjligheter till övervakning. Om all snusinförsel förbjöds skulle polisen veta att allt snus är illegalt, säger han.

Slut på krogrökningen

De flesta av åtgärdsförslagen som Ilkka Oksalas arbetsgrupp lägger fram riktas mot cigaretter och rökning. Gruppen föreslår skattehöjningar med ett halvt års mellanrum på tobaksprodukter. Åldersgränsen för köp och innehav av nikotinprodukter föreslås höjas till 20 år.
Vidare föreslås att rökning förbjuds på restauranger, så att också de särskilda rökrum som tillåts i dag förbjuds. Inte heller på uteserveringar ska rökning tillåtas.
Rökning skulle också förbjudas på idrottsarenor, sportplaner, utomhusbad och i nöjesparker, i alla utrymmen ungdomsverksamhet och på allmänna tillställningar på friluftsområden.
Arbetsgruppen vill också se en snabb lagändring som tillåter att husbolagens bolagsstämmor med enkel majoritet kunde förbjuda rökning i fastighetens alla lägenheter.

ANDRA LÄSER