HBL Debatt: Nordiska urfolksforskningen bör stärkas

Vi behöver stärka det nordiska samarbetet kring forskning om ursprungsbefolkningar. De nordiska ländernas forskningsfinansiärer bör ha en strategi, en policy och egna etiska riktlinjer för detta.

Dagens system med forskningsanslag på nationell nivå gör det svårt att bedriva forskningsprojekt som omfattar hela Sápmi.
21.05.2023 07:01
Sverige planerar en storskalig industrialisering längst uppe i norr. Mer än 1 000 miljarder svenska kronor ( ca 90 miljarder euro) ska investeras i Norrbotten och Västerbotten under de närmaste 20 åren. Man kommer främst att satsa på produktion av fossilfritt järn och stål samt förnybar energi. 
Omställningen sker i ett område som har en samisk befolkning och starka samiska intressen. Det behövs forskningsbaserad kunskap för att kunna genomföra en hållbar omställning. Och det är viktigt att denna forskning involverar samerna på ett sätt som är etiskt försvarbart.

Det finns två ursprungsfolk
i Norden: inuiterna på Grönland och samerna i Sápmi. De nationella forskningssystemen i de nordiska länderna har historiskt sett fått finansiering för forskning om och med både inuiter och samer. Detta har främst skett genom målinriktade nationella forskningsanslag.

ANDRA LÄSER