Åbo stad har infört obligatoriska hälsokontroller i hamnen

Sedan fredagen genomgår de som anländer till Åbo hamn från utlandet obligatoriska hälsokontroller.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattade i torsdags beslut om att införa obligatoriska hälsokontroller för personer som kommer till Åbo hamn från utlandet. Arkivbild.

Åbo stad har börjat utföra obligatoriska hälsokontroller i Åbo hamn. De obligatoriska hälsokontrollerna gäller personer som inom 14 dygn före resan till Finland vistats i ett land där coronavirusincidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är över 25.

Förfarandet grundar sig på ett beslut från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och kommer att fortsätta till och med den 30 april. Regionförvaltningsverket fattade beslutet i torsdags och hälsokontrollerna inleddes i fredags.

Personer som inte kan uppvisa ett intyg över ett högst tre dygn gammalt negativt coronavirustest eller ett intyg om att de haft sjukdomen covid-19 under de senaste sex månaderna testas för coronavirussmitta.

– Om man vägrar delta i den obligatoriska hälsokontrollen kontaktas polisen, sade Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi på en presskonferens på onsdagsmorgonen.

– Polisen kan ge böter och en person som vägrar låta testa sig kan också beordras i karantän. Alla fall avgörs för sig.

Enligt regionförvaltningsverket kan straffet för att vägra delta i en obligatorisk hälsokontroll också vara fängelse i högst tre månader.

Hälsokontrollerna är inte obligatoriska för barn som är födda år 2008 eller senare eller för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken.

Även hamnen i Nådendal och Åbo flygplats omfattas av regionförvaltningsverkets beslut. På flygplatsen har man gjort obligatoriska hälsokontroller redan tidigare, sedan den 25 mars.

Coronavirusincidensen är för tillfället ungefär 300 i Åbo, enligt Åbo stad. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen cirka 200, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd.

Totalt har 38 618 Åbobor fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, meddelar Åbo stad. Det är cirka 23 procent av alla Åbobor som fyllt 16 år, enligt staden.

ANDRA LÄSER