EU står och faller med den atlantiska förmågan att projicera makt och Bryssels förmåga att suga upp nationell suveränitet

"I sin nuvarande mot federalism eskalerande form har EU ringa historiska förutsättningar att överleva."

09.08.2021 21:20
Diskussionen kring EU och globaliseringen utgör i dag det största beviset på hur vinnarna skriver historien. Exempelvis är idén om att vi har EU att tacka för freden i Europa monumental i sin naivitet, då vi uppenbart har kriget att ”tacka” för detta. Både dess avskräckande destruktivitet och det faktum att fienden krossades med vapenmakt och med tvång införlivades i den nya politiska ordningen. Men säkerligen fanns mången romare som ansåg att freden inom romarriket inte berodde på att Karthago reducerats till salt och sand utan att den byggde på ”romerska värderingar”.
Nyligen frågade sig Jutta Urpilainen i relation till Ungern hur ”Europa kan fungera om alla inte respekterar våra värderingar”. Man frågar sig vilka värderingar dessa är? Kommissionens? Den politiska klassens? Europas? Både Ungern och Polen har systematiskt anklagats för att bryta mot gemensamma värderingar – Nederländernas premiärminister Mark Rutte har hävdat att Ungern inte längre ”har någon plats i EU”. Det finns dock något paradoxalt i att åberopa ”europeiska värderingar” just i syfte att disciplinera sina medlemsländer, då dessa genom att implementera uppenbart ”europeiska värderingar” går emot Bryssels ”europeiska värderingar”.

ANDRA LÄSER