Tillbaka i Glitchers våldsamma, smetiga värld

Med sin nya uppsättning Blodbad befäster scenkonstkollektivet Glitcher sin ställning som en välbehövlig vitamininjektion som berikar det experimentella finlandssvenska teaterfältet.

Martin Paul, Joel Forsbacka och Emelie Zilliacus i en djupdykning i människans relation till blod.
Scenkonstkollektivet Glitchers The porn horror musical är en föreställning som stannat i mitt minne inte bara för den upprymmande kletiga chockfaktorn utan också för att den klarade av att öppna upp för djupare reflektioner som fortfarande kan kännas relevanta att återkomma till. Jag kan således erkänna att mina förväntningar på gruppens andra Viirus guest-samarbete Blodbad är höga.
ANDRA LÄSER