Drumsö och Tölö sticker ut i dyster stöldstatistik

Katalysatorstölderna har ökat explosionsartat i Helsingfors de två senaste åren. Varje månad blir mellan 30 och 40 bilar oanvändbara när tjuvar far i väg med bilens mest värdefulla del.

Under ett metallhölje på katalysatorn, eller ”katten” som den kallas i mekanikerkretsar, döljer sig metaller värda hundratals euro. Den här varianten är en universalversion som Stefan Holmqvist använder i sin undervisning på yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors.
Bille Sirénbille.siren@hbl.fi
04.02.2023 05:02
2020 stals cirka 70 bilkatalysatorer i Helsingfors. 2022 nuddade antalet vid 400. Kriminalinspektör Jari Illukka, vars enhet vid Helsingforspolisen utreder stölder, tror inte att antalet sjunker i år.
– Också våra ”kunder” är trendmedvetna, säger han.
Med det menar Illukka att katalysatorer blir eftertraktat byte när värdet på dess komponenter stiger. Ett litet filter inuti katalysatorn innehåller ädelmetaller vars pris gått i taket sedan coronapandemin började. Den skyhöga efterfrågan beror inte minst på att världens största producent av palladium, ryska Norilsk Nickel, förbjudits exportera varor till väst.

”Får agera ostört”

I Finland är det huvudstadsregionen som är svårast drabbad av katalysatorstölder, vilket kan bero på att det finns många förbindelser till utlandet, dit de flesta stulna katalysatorerna förr eller senare förs.
På stadsnivå hör Drumsö och Tölö till de områden som sticker ut negativt i stöldstatistiken – även om lejonparten uppdagas i de norra och östra förorterna. Stadens södra delar och innerstaden har än så länge skonats från stöldvågen, framhåller Illukka som tittat på de tre senaste årens siffror.
– Det kan bero på att tjuvar får agera ostört på områden där det inte är folk i farten nattetid, säger Illukka.
Hur bra belysningen är inverkar också på hur många stölder som förekommer. På dunkla gator kan tjuvar slå till med jämna mellanrum – ibland mot samma bil flera gånger.
Kriminalinspektör Jari Illukka vid Helsingforspolisen.

Hittar många åt gången

Katalysatorer försvinner vanligtvis i vågor. I mars 2022 rapporterades 42 stölder, i mars 2021 bara en. Det här ser Jari Illukka som ett tecken på att det är grupperingar eller ligor som stjäl ett flertal åt gången.
Har ägaren ristat in sitt fordons registernummer kan polisen omedelbart lämna tillbaka stöldgodset till sin riktiga ägare.

Finns det något hopp att få tillbaka sin katalysator om man inte markerat den på något sätt?

– Jodå. När det i mars 2021 stals bara en i Helsingfors är sannolikheten hög att den hittar tillbaka till sin ägare.
Att en stor mängd katalysatorer och cyklar brukar stjälas samtidigt överbelastar polisen i stunden men ökar även chanserna för att polisen senare löser många brott på en gång.
– Om en enskild katalysator försvinner kan vi egentligen inte göra annat än hoppas att stöldgodset dyker upp någonstans. Får vi däremot in tips från allmänheten eller utreder stölden skickligt kan vi hitta 20 katalysatorer i en bil som ska lämna landet. Men det är en omöjligt uppgift att luska ut var i Finland de kommer från om de inte är försedda med kännetecken.

Tips: Så förebygger du katalysatorstöld

– Skydda katalysatorn med en bit plåt som du svetsar eller skruvar fast. Man kan även be en bilmekaniker göra det i samband med service.
– Gravera ditt registernummer på katalysatorn. Det här kan vara avgörande för att katalysatorn ska hitta tillbaka till dig om polisen kommer över stöldgodset.
– Att rista in någon form av kännetecken eller måla katalysatorn med en gräll färg som tål värme kan också få en tjuv att ångra sig mitt i tilltaget.
– Parkera bilen på ett synligt ställe med god belysning om du inte har tillgång till en parkeringshall eller annan låst bilplats.
– Teckna en försäkring – även delkasko omfattar katalysatorstöld.
– Ring nödnumret om du ser misstänkt aktivitet vid någons bil.
– Gör en elektronisk polisanmälan om din katalysator stulits. Även om den aldrig hittas ger det polisen en uppfattning om hur omfattande stöldvågen är och hur den kan förebyggas framöver.
Källa: Östra Finlands polisinrättning

ANDRA LÄSER