Forskare varnar för smittrisken i öppna kontorslandskap – långa arbetspass ökar exponeringen för smitta

Trånga lokaler, långvarig vistelse inomhus tillsammans med andra är fortfarande en smittorisk när det gäller covid-19, säger forskare i en studie över hur viruspartiklar rör sig i inneluft. Forskarna bedömer restaurangbesök som tryggare än en dag på arbetsplatsen, uteserveringen som tryggare än bussresan dit.

Färska finska simuleringar av hur virus kan röra sig med luftströmmar får forskarna bakom studien att rekommendera fortsatt distansarbete där det är möjligt.
28.05.2020 18:49 UPPDATERAD 29.05.2020 07:48
Sedan i mars har ett trettiotal forskare från Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Meteorologiska institutet arbetat med en studie om hur aerosoler rör sig inomhus. Resultatet av studien, som tillsvidare inte är referentgranskad av andra forskare, låter förstå att den som kan fortsätta att arbeta på distans i sommar gärna kan göra det.
Biträdande professor Ville Vuorinen från Aalto-universitetet har koordinerat arbetet med studien och påpekar att det fortfarande är mycket vi inte vet om det nya viruset.
– Men vi har sett att det finns ett samband som handlar om att människor som andats i samma rum blivit smittade. Några frågor kan vi redan vara överens om: att sjukdomen smittar via andningsvägarna och att tid har betydelse för smittspridningen, säger han.

Torra partiklar svävar

I studien har forskarna dels gjort datorsimuleringar av droppsmitta, dels gått igenom sådant textmaterial som producerats kring smittspridningen. En del av det skrivna materialet är medietexter, som beskriver hur smittan spridits till exempel i samband med fester eller publiktillställningar – som kvinnodagskonserten i Musikhuset i Helsingfors.
– Vi har försökt skapa något slags grundförståelse för hur smitta kan röra sig via andningen i interiörer och kommit till att både avståndet mellan personer och tiden de vistas i samma rum har betydelse. Sedan vet ingen för tillfället hur smittsamt det virus som hänger i luften i aerosolform egentligen är eller hur stora mängder som behövs för att en enskild person ska smittas, säger Vuorinen, som dessutom påpekar att alla aerosoler inte alls innehåller virus.
Då droppsmitta innebär att viruspartiklar gör en flygfärd på ungefär några meter genom rummet efter en hostning handlar aerosolsmitta om hur det våta i dropparna snabbt torkar upp så att små torra partiklar som innehåller virus svävar kvar i rummet. I sin studie hänvisar forskarna till en färsk studie i New England Journal of Medicine enligt vilken sars-CoV-2-viruspartiklar kan vara smittsamma i upp till tre timmar medan de hänger kvar i luften i aerosolform.
– Då blir luftkonditioneringen viktig för att viruset ska lämna rummet, säger Vuorinen.
Biträdande professor Ville Vuorinen vid Aalto-universitetet säger att studien om hur viruspartiklar kan röra sig i interiörer visserligen inte är referentgranskad, men att han tror att det centrala resultatet håller och kan vara relevant också i relation till sjukdomar som A-influensa.
På de arbetsplatser där personalen ska återvända till det fysiska kontoret gäller det nu att se över hur arbetet organiseras, säger forskarna bakom studien. Vill man minimera risken för smitta på kontoret gäller det att umgås på minst ett par meters avstånd när man vistas i samma rum som kolleger.
– Det helt centrala är att tänka på antalet personer i relation till rummets storlek och tiden man umgås. Att undvika eller förkorta tiden tillsammans med andra i samma rum är viktigt. På arbetsplatser kan man se över hur många som arbetar i olika skift, se om skiften kan ordnas mer omlott och försöka besöka kontoret mer sällan än normalt. Och så är det förstås ytterst viktigt att ingen kommer sjuk till arbetsplatsen, säger Vuorinen.
Texten är korrigerad den 29.5.2020. Ordet "morsdagskonserten" är ändrat till "kvinnodagskonserten".

ANDRA LÄSER