Rinnes regering alltför vänstervriden för SFP?

Finns det inte nu en risk för att många tidigare SFP-väljare i framtiden röstar på andra partier?

06.06.2019 05:50
Tack till Folke Sundman och Christoffer Taxell för debattinläggen (HBL 2.6)! De har rätt beträffande parlamentarismen. Jag var för självsäker i min text (HBL Debatt 30.5) och får nu krypa till Canossa. Med skrala kunskaper i statsvetenskap lät jag mig föras vilse av den massiva kritik som Sipiläs regering blev föremål för i vida kretsar och i vilken de fyra andra partierna i den nu bildade regeringen deltog med liv och lust.
Likt många andra i politisk teori icke bevandrade medborgare har jag förundrat mig över att det förra statsministerpartiet med ett så här dåligt val bakom sig kan medverka redan i följande regering. Som lekman undrar jag om Centern kommer att kunna motstå frestelsen att som det andra stora partiet i den nya regeringen försöka leda även dess politik in på den kurs som kapten Sipilä valde för den föregående regeringsskutan. Var det inte just den kursen som folket förkastade i valet?
För att kunna påverka finländsk politik och bevaka svenska frågor bör SFP naturligtvis försöka komma med i olika sorters regeringar, men enligt min mening borde det råda en rimlig balans mellan vänster- och högerpartierna i de koalitioner som SFP accepterar. Är inte Rinnes regering alltför vänstervriden för att SFP tillsammans med Centern skall kunna balansera dess politik, så att SFP:s borgerliga väljare inte skall känna sig överkörda? Finns det inte nu en risk för att många tidigare SFP-väljare i framtiden röstar på andra partier?
Även om jag i mitt föregående inlägg överilade mig och blottade mina dåliga kunskaper om parlamentarismen vill jag ändå hålla fast vid att politik inte borde vara ett spel där allt bara handlar om makt och landets bästa kommer i skuggan av politikers personliga och partiers egna kortsiktiga strävanden. Jag vill påminna dem om J.F. Kennedys kloka ord: ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt land”. Det här borde Rinne och Sipilä ha tänkt på innan de beslöt sig för att bilda regering tillsammans.
Jag tycker att Centern skulle ha tjänat Finland bäst genom att gå i opposition och Rinne genom att ta Samlingspartiet med i regeringen. Och inte är det heller bra för Finland om finlandssvenska väljare i ökande skaror överger garanten för det svenska språkets bevarande i vårt land på grund av SFP:s medverkan i en alltför vänstervriden regering.

Sture-Christian Eklund

Helsingfors

ANDRA LÄSER