Regeringen beredd kompensera för högt bränslepris, men oklart hur

De som drabbas hårdast av stigande priser på värme och bensin behöver kompenseras på något sätt, anser regeringen. Klimatminister Emma Kari avvaktar med att flagga för någon viss modell, men vidhåller att den modell man väljer inte får tumma på klimatmålet.

Klimatminister Emma Kari säger att regeringen vill kompensera dem som lidit mest av de stigande priserna på uppvärmning och drivmedel, utan att äventyra klimatmålen. Finlands klimatpanels ordförande Markku Ollikainen säger att satsningar på förnybar energi och på sikt en övergång till en väteekonomi är Finlands mest kostnadseffektiva väg framåt.
Peter Buchert
10.02.2022 14:55 UPPDATERAD 10.02.2022 18:08
Regeringen har för avsikt att komma dem till mötes som har lidit mest av att energipriserna har stigit, intygar miljö- och klimatminister Emma Kari (Gröna). Däremot avvaktar hon med att ta parti för någon given kompensationsmodell.
– Det är bra att riksdagspartierna och enskilda politiker kastar fram olika förslag för hur vi kunde stödja dem som drabbats mest. Vi ska ändå inte hänga upp oss på någon enskild modell utan lyssna till experterna för att hitta de genuint bästa sätten, så att stödet når dem som behöver det mest, säger hon.
Kari uppger att Finansministeriet jobbar på att hitta de effektivaste lösningarna, och att hela regeringen delar en politisk vilja om att stödja de mest utsatta. Hon varnar ändå för åtgärder som skulle pruta på klimatmålen.
– De vore inga lösningar, inte ens plåster. Det värsta misstag vi kunde begå är att stärka vårt beroende av importerade fossila bränslen på bekostnad av förnybara inhemska resurser, säger Kari.
Bland de förslag som kastats fram, bland annat från SDP-håll och från oppositionen, återfinns också en kraftig sänkning av skatten på bensin och diesel.
– Det vore verkligen inte i Finlands eller finländarnas intresse att avvika från vår linje att avveckla fossilberoendet, säger Kari.
Hon framhåller att energiprisstegringen har drabbat Finland mindre än flera andra länder eftersom vi har satsat systematiskt och relativt sett mer på att avveckla fossilberoendet. Till exempel Tyskland har sökt en övergång från stenkol till naturgas, men samtidigt som kolkraftens pris har stigit femfalt har priset på naturgas tiofaldigats, enligt Finlands klimatpanel.
– Vårt långsiktiga klimatarbete och satsningarna på ren energi skyddar Finland och finländarna från prisstegringar. Det är svårt att förstå varför någon ville stärka vårt beroende av stora oljeproducentländer och utsätta oss än mer för energiprisfluktuationer.
Emma Kari påpekar att Finland däremot inte är lika bra på energieffektivitet i byggnader som exempelvis Sverige. Priset för uppvärmningen blir högre ju mer vi eldar åt kråkorna. Otaliga fastigheter skulle behöva energirenoveras.
– Det sparar pengar på sikt, men det är klart att det för många familjer handlar om en för dyr investering, säger Kari och tillkännager att Miljöministeriet för det här ändamålet kommer att föreslå 10 miljoner euro i extra anslag som stöd till låginkomsttagare och 40 miljoner extra för energirenoveringar i vårens förhandlingar om budgetramen.
Men före det står makthavarna inför flera stora klimatpolitiska frågor. Reformen av klimatlagen är den största helheten som regeringen ska lämna till riksdagen. Där ska målet om klimatneutralitet skrivas in.
– Klimatneutralitet 2035 går från att vara den här regeringens mål till att bli hela Finlands mål, säger Emma Kari och noterar med tillfredsställelse hur kommunerna, företagen, industrin och arbetsmarknaden har tagit till sig klimatarbetet.
I vår ska också de redan vidtagna klimatåtgärderna utvärderas och vid behov kompletteras. Regeringens klimatplan på medellång sikt ska färdigställas och klimat- och energistrategin ska på remiss.

ANDRA LÄSER