Maria Romantschuk tillbringade sex månader med näsan i en bok

Som medlem i Fack-Finlandiajuryn läste Maria Romantschuk 270 böcker på sex månader. Hon gör gärna om det.

Maria Romantschuk är storkonsument av skönlitteratur. Men som medlem i juryn som nominerade kandidater till Fack-Finlandia fick fiktionen läggas åt sidan.
När Maria Romantschuk blev tillfrågad om sitt intresse att ställa upp som en av tre i den jury som skulle gallra fram årets Fack-Finlandiakandidater bad hon om att få sova på saken. Men i sitt innersta visste hon hur hon skulle svara.
– Anbudet var så kittlande att jag ville tacka ja, säger Romantschuk i dag.
Uppdraget överträffade förväntningarna, säger hon.
– Det kändes som ett hedersuppdrag och jag kände mig utvald. Nu är jag avundsjuk på dem som får sitta i nästa jury.
Maria Romantschuk betonar det goda samarbetet med de två övriga jurymedlemmarna – Sampsa Peltonen (juryordförande) och Jaakko Heinimäki.
– Vi kände inte varandra från tidigare men det visade sig att vi var en bra kombination. Vår utgångspunkt var att vi ville lyfta fram böcker som vem som helst kan ta till sig och vi försökte leva upp till kravet att de nominerade böckerna skulle vara lätta att förstå och öka intresset för facklitteratur.
– Eftersom spektret är så brett är det jättesvårt att rangordna böcker. Vi utgick från vår intuition och diskuterade oss fram till en gemensam åsikt.
Bland de böcker Maria Romantschuk plöjde igenom fanns verk hon aldrig hade intresserat sig för om hon inte hade varit jurymedlem.
– Jag har lärt mig massor om sådant jag inte kände till och tack vare alla biografier har jag fått ta del av andra människors liv vilket har varit givande.
Årets kandidater till Fack-Finlandia handlar om bland annat finländsk mathistoria, USA:s historia och finländsk nutidsmusik. Inget av de sex nominerade verken är utgivet av ett finlandssvenskt förlag.
Maria Romantschuk påpekar att en finlandssvensk jurymedlem inte är en garanti för att det blir en finlandssvensk kandidat.
– Vi som sitter i juryerna är beroende av vilka böcker förlagen skickar in. Det är inte vi som avgör urvalet.

Inte skrämd

Ifall hon blir ombedd skulle Maria Romantschuk när som helst tacka ja till ett motsvarande uppdrag. Hon uppmanar också den som får ett anbud om att bli jurymedlem att inte bli skrämd inför tanken på alla stora bokpaket som väller in. Själv planerade hon systematiskt sitt läsande.
– Jag läste några timmar på morgonen, några timmar mitt på dagen och några timmar på kvällen. När kulturlivet öppnade efter pandemin kopplade jag av från läsandet med att gå på teater.
Som läsare är Maria Romantschuk en storkonsument av skönlitteratur men fiktionen fick stå tillbaka under månaderna i Fack-Finlandiajuryn.

Vilken roman var den första du läste när uppdraget var slutfört?

Sinun, Margot av Meri Valkama.

Årets Finlandiapristagare offentliggörs den 1 december.

Kandidaterna till årets Fack-Finlandia

Markku Henriksson: Tähtilipun maa - Yhdysvaltain alueen historia (Tammi).
Ritva Kylli: Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin (Gaudeamus).
Kristiina Markkanen & Leena Virtanen: Wiwi ja Hanna - Arkkitehdin ja kauppaneovioksen yhteiset vuodet (Atena).
Osmo Tapio Räihälä: Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa (Atena).
Osmo Soininvaara: 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka (Teos).
Julia Thurén: Kaikki kuluttamisesta - Näin aloin käyttää rahojani paremmin (Gummerus).
ANDRA LÄSER