Gymnastikförbundet: Vi har inte befogenheter att vidta åtgärder mot Linda Karlström

Finlands gymnastikförbunds disciplinära utskott har synat Linda Karlström efter IK Kronan-tränarens uppmärksammade deltagande i SVT-dokumentär.

Linda Karlström lämnade sitt tränaruppdrag innan gymnastikförbundet kom med sitt utlåtande.
31.03.2021 17:48
Finlands gymnastikförbunds disciplinära utskott meddelade på onsdagen att man inte bestraffar Linda Karlström, tidigare tränare för IK Kronans gymnaster i Kronoby.
Det var Finlands Svenska Idrott (FSI) som bad gymnastikförbundet att utreda Karlström efter hennes framträdande roll i dokumentärserien Vaccinkrigarna i Sveriges television. Karlström uttalade sig kritiskt om vaccination och ifrågasatte även omfattningen av Förintelsen.
Gymnastikförbundets disciplinära utskott konstaterar att dess befogenheter normalt inte gäller sådant som sker utanför gymnastik- och föreningsverksamheten.
Samtidigt passar förbundet på att betona att det råder nolltolerans mot rasism och osakligt beteende inom gymnastiken. Förbundet konstaterar bland annat att aktiva inom gymnastiken, när de köper sin licens av förbundet, förbinder sig till att följa förbundets etiska principer.
Utskottets beslut är inte offentligt, men förbundet skickade ut ett pressmeddelande med Karlströms tillåtelse. Karlström lämnade nyligen sitt tränaruppdrag efter uppståndelsen kring henne.

    ANDRA LÄSER