Innovationstävling ska hjälpa Helsingfors nå klimatmålen – vinnaren får en miljon euro

Helsingfors stad utmanar innovatörer och experter att uppfinna och utveckla hållbara lösningar för värmeproduktionen. Tävlingens vinnare belönas med en miljon euro.

Helsingfors har som mål att vara klimatneutralt år 2035 och Hanaholmens kolkraftverk ska lägga ner sin verksamhet redan 2024. Nu utlyser man en tävling för att hitta alternativ till kolen, med ett första pris på en miljon euro.
Helsingfors stad har som mål att vara klimatneutralt 2035 och redan före det, senast år 2029, ska kolkraftverken lägga ner sin verksamhet.
Som ett led i den utvecklingen utlyser staden en internationell idétävling, Helsinki Energy Challenge, med syftet att få fram nya innovationer som kunde lösa utsläppsproblemen. Tävlingen riktar sig i synnerhet in på att minska de utsläpp som värmeproduktionen orsakar.
Enligt Helsingfors stad står värmeproduktion för största delen av stadens utsläpp och bidrar mest till klimatförändringen. 56 procent av stadens koldioxidutsläpp härstammar från värmeproduktionen och av det är ungefär hälften utsläpp från förbränningen av kol. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) hoppas att tävlingen ska komma med alternativ till kolen.
– Med tävlingen vill vi försäkra oss om att vi i stället för kol får den bästa och mest hållbara lösningen. Vi vill inte heller bli tvungna att ta till några tillfälliga och dåliga alternativ, såsom biobränslen, utan hitta den bästa hållbara lösningen i stället för kol.
Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori förväntar sig att en stor del av deltagarna i tävlingen kommer att komma från utlandet.
Tävlingen pågår under 2020 och i november utlyser man en vinnare som belönas med en miljon euro. Vinnaren avgörs av en internationell expertjury.
Som det engelskspråkiga namnet Helsinki Energy Challenge antyder, är idétävlingen inte riktad enbart till inhemska aktörer utan också till internationella deltagare.
– Det är i första hand en global tävling. Vi antar att majoriteten av deltagarna kommer att komma från utlandet, säger Vapaavuori.

Resultaten delas med andra städer

Klimatneutraliteten år 2035 och utmaningen med de stora utsläppen från värmeproduktionen är en svår nöt att knäcka för Helsingfors. Enligt Vapaavuori finns det för tillfället inga helhetslösningar som skulle vara tillfredsställande. Samtidigt är det ett globalt problem som många städer står inför de kommande åren.

Helsingfors vill vara kolneutralt 2035

Mer än hälften av Helsingfors uppvärmningsenergi produceras för tillfället med stenkol. Från och med 2029 är det förbjudet att utnyttja stenkol inom energiproduktionen i Finland. Ungefär 20 procent av all fjärrvärme i Finland produceras i Helsingfors.
Hanaholmens stenkolskraftverk stängs senast år 2024. Förbränningen av stenkol i Sundholmens kraftverk slutar senast år 2029.
En del av produktionskapaciteten i Hanaholmens kraftverk ersätts med ett nytt värmekraftverk som bränner biomassa, till exempel träflis eller träpellets. Helsingfors stad menar att kraftverket blir det sista som utnyttjar biomassa, eftersom det inte heller är en hållbar lösning på lång sikt.
Helsingfors koldioxidutsläpp har redan minskat med 28 procent sedan 1990 fastän antalet invånare under samma tidsperiod har ökat med 150 000 personer. Utsläppen per invånare har minskat med 44 procent.
Källa: Helsingfors stad
Helsingfors vill hitta lösningar som svarar på stadens egna behov, men också vara en internationell föregångare, menar Vapaavuori.
– Förväntningarna är å ena sidan att vi kommer att få en hel del jätteintressanta idéer. Eventuellt löser de inte hela vårt problem men åtminstone en stor del av det. Å andra sidan är förhoppningen att tävlingen åtminstone indirekt kommer att bidra till problemlösningen i en hel del andra städer runtom i världen.
Enligt Vapaavuori bidrar tävlingen också till att bygga bilden av Helsingfors som föregångare inom både kampen mot klimatförändringen och som stad som fördomsfritt söker efter nya innovativa lösningar.
Utanför Helsingfors har tävlingen väckt intresse i städer som Vancouver, Toronto, Amsterdam och Leeds. Städerna har anmält sitt stöd för projektet och är intresserade av möjliga lösningar som de kunde ta del av i framtiden.
Också Världsekonomiskt forum och världens stora städers klimatnätverk C40 har hjälpt Helsingfors i planerandet av tävlingen och kommer att dela tävlingens resultat med andra städer.
– Att aktörer som Världsekonomiskt forum och städer som Toronto och Vancouver är med som partner är ett bevis på att det finns intresse, och de antar eller förväntar sig att tävlingen kommer med sådana lösningar som gynnar också andra än bara Helsingfors, säger Vapaavuori.

ANDRA LÄSER