Kloka män om manlighet

Berndt Arell, Per-Erik Lönnfors och Pata Degerman är några av de män som talar om manlighet i en ny programserie om den moderna mansrollen.

Berndt Arell berättar om hur han kunde slå omgivningen med häpnad när det framgick att han var chef för Sveriges finaste museum.

Dok: Mannen sänds i Yle Fem måndagar kl. 20.30, repris lördagar kl. 11.00.

De senaste åren har vi sett en rad välgjorda finlandssvenska programserier i Yle, vilket ju är en glädjande och vettig användning av begränsade resurser. Nu har Emma Fogelholm och Janna Thorström gjort en tredelad serie om den moderna mannen, som det ligger nära till hands att se som en pendang till Anna Bloms och Karin Töttermans serie Vierge moderne från 2016 om att vara kvinna.
Mannen är en intervjuserie där åtta män i åldern 26 till 82 reflekterar kring mansrollen. De tre halvtimmesavsnitten kretsar kring teman som hierarkier, faderskap och kommunikation. Alla männen medverkar i alla avsnitt, även om vissa beroende på tema är mer framträdande.
I första avsnittet i kväll har museichefen Berndt Arell, författaren Per-Erik Lönnfors och konstnären Jukka Korkeila, som alla har gjort framgångsrika karriärer, en del att säga om hierarkier, makt och karriär. Arell berättar roat om hur han som finländare i Sverige och homosexuell tycker om att leka med outtalade hierarkier och njuter av att se hur omgivningen missbedömer honom. Lönnfors som är äldst av de medverkande ger perspektiv på hur mansrollen och familjens betydelse förändrats även bland företagsledare.
I avsnittet om faderskap är det framför allt översättaren Mats Holmqvist och äventyraren Pata Degerman som kommer till tals. Den första är mycket ensam hemma med sina barn när hans fru reser i jobbet, medan det för Pata Degerman är tvärtom – men när han väl kommer hem är också han en närvarande pappa som är delaktig i familjelivet. I det sista avsnittet bjuder dirigenten Kari Turunen på insiktsfulla iakttagelser både från kör- och idrottsvärlden om hur sättet att vara och kommunicera skiljer sig åt och har förändrats. Medverkar gör också medicinstuderanden Nico Vehmas som ger ut den feministiska manstidskriften Samu, och en svensk man, Björn Ågren som jobbar med ungdomsvård.
Det här är uttryckligen en serie om den moderna mansrollen, och alla medverkande framstår som moderna män som inte sitter fast i en traditionell könsroll. De är alla progressiva och bra på att uttrycka sig, och klassmässigt minst medelklass. Det är det lyckade urvalet av medverkande som gör den här serien, och fotografen Ville Tanttu bidrar med ett kontemplativt och sinnligt foto. Sedan är det en annan sak att denna utmärkta serie bara visar den ena sidan av en polariserad värld. Det finns också en annan manlighet som inte mår lika bra, som är hänvisad till utanförskap, och som inte på samma sätt har tillgång till språket.

ANDRA LÄSER