Yle: Nu ska alla hundar registreras

I fortsättningen går det inte längre att ha en oregistrerad hund i Finland, rapporterar Yle.

Härefter ska alla hundar utrustas med mikrochip och registreras redan vid födseln.
Kring 200 000 av Finlands kring 700 000 hundar är inte registrerade, rapporterar Yle. Dessa hundar måste nu registreras, oberoende av om de är renrasiga eller blandraser.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om obligatorisk registrering av hundar trädde i kraft vid årsskiftet, men registreringen har ännu inte kommit i gång.
Enligt förordningen ska hundar märkas med mikrochip vid födseln. Därefter ska hunden registreras i ett register som tills vidare inte existerar. Registret ska upprätthållas av Livsmedelsverket.
Enligt Yles nyhet kommer registreringen att kosta några tior.
ANDRA LÄSER