Wilhelm Kvist: Därför blev intervjun med Erkki Liikanen en besvikelse

Efter att i hela sitt liv suttit på några av de högsta posterna i det finländska samhället går veteranpolitikern Erkki Liikanen, 68, från årsskiftet över till att bli lobbyist – för Finlands symfoniorkestrar. Det intressanta om än inte ovanliga upplägget med en äldre politiker som tar på sig ett hobbyuppdrag inom en förening som står hjärtat nära kunde i bästa fall ha gett upphov till en brett upplagd diskussion där vi hade vägt en enskild sektors intressen mot hela samhällets med makroperspektivet för ögonen. Men Erkki Liikanen vill inte gå in på diskussionen. Han vill tala om helt andra saker.

Ju viktigare kulturen är för medborgarna, desto viktigare blir den för politikerna, säger Erkki Liikanen som snart börjar lobba för musiklivet.
Jag kan vara uppriktig och säga som saken är: intervjun med veteranpolitikern Erkki Liikanen blev en besvikelse.
ANDRA LÄSER