Hur ska staden göra med snöproblemet? En ny lösning ser lovande ut

På Helsingfors stad är man nöjd. Testet med en snösmältningsmaskin i Vik verkar lovande.

De blå slangarna pumpar upp vatten som sedan sprutas över snön i containern. Det grå röret leder smältvattnet till ett filter och sedan ut i havet.
Den stränga vintern har gjort att behovet att transportera bort snön ökar. Staden har lagt betydande summor på att köra bort snön. Hanteringen av ett lastbilslass med snö, där också transporten ingår, kostar i medelsnitt 120 euro för staden. Men det är inte enbart staden som behöver köra bort snön, också fastighetsägare är ansvariga för att göra sig av med snön.
Stadens förfarande med att dumpa snö i havet vid Ärtholmen har kritiserats eftersom snön innehåller skräp och mikroplaster.
För att se om det går att spara både på miljön och på pengarna har Helsingfors stads byggtjänst Stara låtit testa fyra olika aktörers metoder för att smälta snö. De första resultaten från en av dem, det Karleby-baserade Clewat, har nu kommit in.

Förlängt kontrakt

– Vi har varit väldigt nöjda. I början var vi till och med lite skeptiska till att det här verkligen kunde fungera så här bra, säger Staras produktionschef Tero Koppinen.
Så nöjda är man att testet fortsätter nästa vinter med en större snösmältningsmaskin.
Clewats metod går ut på att pumpa upp vatten från havsbottnen och spruta det över snö i en container. Då smälter snön.
– Vi skapar ett artificiellt vattenfall och drar nytta av de naturliga processerna, säger Janne Saarikko, styrelseordförande för Clewat.
Stora delar av mikroplasterna filtreras bort ur smälta snön innan den pumpas tillbaka i havet.
Saarikko förklarar att deras metod gör att man slipper två saker: långa transporter och de därpå följande koldioxidutsläppen samt skräp i havet.
Clewats containrar är mobila, vilket enligt honom gör att transportsträckorna blir kortare.
– Olympiaterminalen, Sumparn eller Skatudden skulle vara bra platser att placera dem på.
Det havsvatten som pumpas upp kan vara allt från 0,5- oftast 1-2 grader.
– Men det beror på var du befinner dig.

Energisnål

Företaget har gjort sitt test vid snötippen i Vik. Containern ligger bredvid en bassäng med renat vatten från Viksbacka avloppsreningsverk. Det innebär att vattnet på bottnen är varmare än vid en havsstrand.
Den energi som går åt i föregagets metod används enbart när vattnet pumpas upp. Som minst brukades 10 kWh el för att smälta snön i ett lastbilslass. Enligt Stara är den motsvarande genomsnittliga energimängden för att köra bort ett lastbilslass sexfaldig.
Hittills har ungefär 400 lastbilslass med snö smälts i testet, som pågår till den 30 mars.
Andelen skräp, främst sand och lera, som filtrerades bort var cirka 12 000 kilo. Det ska snart analyseras.

Siffror om snöröjningen

Helsingfors stad använder cirka 25 miljoner euro per år på att röja snö.
En fjärdedel av kostnaderna anknyter till röjning, lastning, frakt, mottagning och behandling av snön.
Tre fjärdedelar av kostnaderna är kopplade till plogning, sandning och saltning av vägar liksom mellanförvaring av snö i stadsmiljön.
Cirka 50 000 till 100 000 lass med snö körs varje vinter av lastbilar på stadens gator.
Källa: SPT
ANDRA LÄSER