Norges mest homofoba programledare

Den norska programledaren Gisle A. Gjevestad Agledahl försöker komma tillrätta med sitt eget självförakt i en programserie om homosexualitet.

Självförakt. Gisle A. Gjevestad Agledahl brottas med sin sexualitet i en femdelad programserie.

Jävla homo finns på Yle Arenan och sänds i Yle Fem 27.11 och 4.12 kl. 23.30.

Flamboyanta bögar, feminina bögar, promiskuösa bögar, läderbögar, en samisk bög som är en minoritet i minoriteten, och bögar som vill leva kärnfamiljsliv med man och barn. Alla dessa skiftningar i regnbågen förekommer i den femdelade norska programserien Jævla homo (NRK 2017), placerad på en sen sändningstid i Yle Fem där den tjänar som tablåutfyllnad. Det är på Arenan som denna serie med en ung målgrupp förmodligen hittar sin publik.
Utgångspunkten är den 26-årige programledaren Gisle A. Gjevestad Agledahls egen homofobi och svårighet att acceptera sig själv. Detta kommer till uttryck i hans motvilja mot att ge sin pojkvän offentliga ömhetsbetygelser, men framför allt i en vilja att särskilja sig från homokulturens stereotyper. Han har till exempel aldrig gått på gayklubb innan programmet spelades in, och när han väl gör det känner han sig obekväm.
I programserien försöker han komma till rätta med sin egen homofobi och sitt eget självförakt genom att träffa en mångfald av personer ur hbtiq-communityt. Samtidigt blir serien en utforskning av hur det är att vara homosexuell i Norge i dag – allt från normbrytande urbana livsstilar till betydligt trängre rum som idrotten och Sameland. Trots att Norge är ett av de länder i världen där det är lättast att leva som homosexuell är det ingalunda fritt från homofobi.
Som programledare tar sig Gisle an rollen som ett slags "vanlighetens" representant i rutan. Han förundras och tar rent av avstånd från vissa av homokulturens uttryck, som promiskuitet och dejtingapparnas rakt på sak-raggning, och säger sig själv helst vilja leva kärnfamiljsliv med man och barn. Det här har inte fått passera utan kritik i Norge. Han har kallats för "Norges mest homofoba programledare" och även kritiserats för att rata ordet "homo" (som är ett vanligt skällsord, särskilt på skolgårdarna) för att i stället konsekvent kalla sig för det mindre befläckade, allt inkluderande begreppet "skeiv" (queer).
Kritiken är befogad såtillvida att Gisle förvisso kan kallas Norges mest (öppet) homofoba programledare; det är liksom det som serien handlar om. Men han gör också en personlig resa där han får insikter och utvecklas på vägen, något som både är tankeväckande och kan vara till hjälp för den som brottas med en liknande, knappast ovanlig, problematik.

ANDRA LÄSER