Det är svårt att hitta lediga psykoterapiplatser och speciellt bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är skriande

Att skrota rehabiliteringspsykoterapin är inte en lösning på det allt ökande behovet av psykosociala vårdformer inom psykvården.

I SPT-artikeln "Psykoterapi är i dag få förunnat men i framtiden kan alla få terapi snabbt" (HBL 6.3) diskuteras behovet av statligt understöd för att utbilda psykoterapeuter och olika planer på att förstärka primärvårdens psykvård (terapigarantin). Vi önskar rätta till några förenklingar och tillägga uteblivna fakta med tanke på det politiska beslutsfattandet om psykoterapins framtid i Finland.
De ovannämnda åtgärderna behövs definitivt. Men ingen av dem kommer att hjälpa om man samtidigt planerar att avsluta FPA-stödda psykoterapier, det vill säga 75 procent av all den psykoterapi som finansieras i Finland i dag – och att avsluta människors lagstadgade rätt till psykoterapi. I det tysta pågår en sådan beredning på Social- och hälsovårdsministeriet. En så stor reform och nedskärning av finländarnas rehabiliteringsförmåner skulle må bra av en offentlig diskussion.
År 2020 fick 60 300 personer FPA-stödd psykoterapi. Statistiken visar att rehabiliteringen är effektiv. Cirka 80 procent av klienterna i rehabiliteringspsykoterapi återfår sin studie- eller arbetsförmåga. Ökningen av den FPA-stödda rehabiliterande psykoterapin har varit 54 procent under 2017–2020. Ett smalt “nålsöga” är det alltså inte.
FPA-stödd psykoterapi ska föregås av tre månader vård och rehabiliteringsplan. Tyvärr tillhandahålls detta i alldeles för låg grad och människor lämnas därmed ensamma på ett upprörande sätt. Det här är inte en brist i den FPA-stödda psykoterapin, utan beror på att vården innan det första trappsteget, som ska skötas av primärhälsovården, den specialiserade sjukvården eller företagshälsovården, behöver förstärkas. Man skall inte kasta ut barnet med badvattnet.
Att skrota rehabiliteringspsykoterapin är inte en lösning på det allt ökande behovet av psykosociala vårdformer inom psykvården. Att tala om psykoterapi och terapi för alla under samma rubrik klingar bra, men är samtidigt farligt missvisande. Risken är stor, om inte rätten till FPA-rehabiliterande psykoterapi bevaras i lagen, att alla i fortsättningen får korta besökskontakter som "terapi”, som det gått i till exempel Sverige och Storbritannien, med förödande resultat. "Psykoterapi” är en utforskad vårdform som bara ges av legitimerade psykoterapeuter. "Terapi” kan vara vad som helst.
Det råder en stor enighet om att det är svårt att hitta lediga psykoterapiplatser och speciellt bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är skriande. Planerna på att öka möjligheten till subventionerad psykoterapeututbildning är därmed mer än välkommen.
Finländarnas rätt till psykoterapi måste bevaras. Den enda lagen som garanterar rätten till psykoterapi är lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner.

Max Ervast,

psykolog, utbildningspsykoterapeut, Karis,

Anna Collander,

psykolog, utbildningspsykoterapeut, Helsingfors

ANDRA LÄSER