Så odlade jag både kol och kålrot

För en jordbrukare innebär det risktagning, noggrann planering, utbildning och tid att ställa om till kolbindande jordbruksmetoder. Hobbyodlaren kan göra det i ett nafs: det är bara att låta spaden gå i pension.

Kålrot! Odlingslotten gav bättre skörd än tidigare år. Speciellt överraskade kålrotslandet.
Artikeln har tidigare publicerats den 1 december 2019.

ANDRA LÄSER