Restriktionerna orsakar förvirring – "otydligt, svårtolkat och kontroversiellt"

Regionmyndigheternas nya begränsningar av sammankomster väcker stort missnöje både bland berörda och inom regeringen. HBL benar ut vad som gäller och varför kritiken är så skarp.

Nya begränsningar av sammankomster förvirrar utövarna av inomhusidrotter. Från 20 augusti och i tre veckor framåt måste det vara möjligt att hålla två meters avstånd på idrottsplanerna, men man behöver inte göra det.
Smittspridningen i Finland är snabbare än någonsin under pandemin, och läget svårast i söder. Det föranledde Regionförvaltningsverket (RFV) att i torsdags skärpa begränsningarna för sammankomster i huvudstadsregionen under perioden 20 augusti–12 september. Högst 25 personer får då vistas inomhus samtidigt.
I praktiken aktiverar RFV paragraf 58d i smittskyddslagen på uppmaning av både samordningsgruppen för coronaåtgärder i huvudstadsregionen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Paragrafen betyder att de som förestår till exempel sporthallar – offentliga eller privata – är skyldiga att se till att verksamheten kan utövas med två meters säkerhetsavstånd. Annars måste hallen stängas.
RFV bedömer att restriktionen är oundviklig under rådande epidemiläge. Samma regler gäller för barn, ungdomar och vuxna.
I praktiken måste inomhusidrott ordnas så att den som vill hålla säkerhetsavstånd kan göra det. Överinspektör Oona Mölsä vid Södra Finlands regionförvaltningsverk förklarar för Ilta-Sanomat att idrottsutövarna inte behöver hålla avstånd, men att sporthallen ska se till att det är möjligt för den som så vill.
Eftersom sporter av helt olika natur utövas i idrottshallar ska varje hall göra upp en plan för hur idrotten ska utövas där. Planen ska finnas synlig på väggen så att alla besökare kan ta del av den.
Mölsä föreslår att utövare av lagsporter under de tre veckorna fokuserar på att träna teknik, vilket lättare låter sig göras med säkerhetsavstånd än till exempel matchtypiska träningar som oftast innebär närkontakt.
HBL försökte under fredagen förgäves nå Mölsä för att ytterligare reda ut hur inomhusidrott kan och inte kan utövas de närmaste veckorna.

"Vi tar timeout"

Många fler vill också ha klarhet i detaljerna. Petteri Bergman, vd för Arena Center som förestår stora idrottshallar med fokus på innebandy bland annat i Kvarnbäcken och Brunakärr, är frustrerad över situationen. Han säger att RFV-beskedet kom som en blixt från klar himmel.
– Vi avvaktar och tar timeout. I praktiken är föreskrifterna så otydliga, svårtolkade och kontroversiella att vi inte vet om det ska vara möjligt att spela innebandy eller inte, säger han.
– I går hette det att det är omöjligt, men i dag lär det vara fullt möjligt igen. Vi måste helt enkelt vänta på klara besked.
Bergman säger att det känns som om regeringen och myndigheterna demoniserar motionsidrotten då folk kan trängas i köpcenter men inte motionera inomhus.
– Nog är det konstigt om man inte ska kunna spela fem mot fem i en hall på tusen kvadratmeter, med sex meter i takhöjd och med ventilationen påslagen till max, säger han.
Bergman beklagar att extremt strikta restriktioner tär på motionsidrottarnas motivation, med potentiella konsekvenser för folkhälsan. Han säger att frustrationen är stor efter ett och ett halvt år av pandemin och då folk hade räknat med en mera normal höst.
Riksdagsledamoten Mia Laiho (Saml) varnar för att de nya restriktionerna kan förstöra för många barn och ungdomar som behöver en hobby för sitt fysiska och psykiska välbefinnande.
– Det var lugnt hela sommaren men efter RFV:s besked i torsdags blev vår försäljningstjänst nedringd av kunder som inte visste vad som gäller. Dessvärre hade vi inga goda svar att ge dem.
Barnförbundets ordförande, riksdagsledamoten Mia Laiho (Saml) kritiserar de nya restriktionerna för att slå mot otaliga barn och familjer, och vädjar för att de ska omprövas för barnens och ungdomarnas del.

"Regeringen flyr sitt ansvar"

Regeringen var väl medveten om vilken ilska de nya restriktionerna skulle väcka. Statsminister Sanna Marin (SDP) sade i torsdags att Social- och hälsovårdsministeriet ska gå ut med nya direktiv till RFV som ska säkerställa att barn och ungdomar inte drabbas av nya restriktioner.
Också Li Andersson (VF) och Maria Ohisalo (Gröna) beklagade att inte RFV-beslutet särbehandlade barn och ungdomar fastän det varit regeringens uttryckliga önskemål. Inom oppositionen har flera röster kritiserat regeringen för att skylla på myndigheterna när barnens hobbyer "förbjuds".
RFV understryker för nyhetsbyrån FNB att inga hobbyer förbjuds och att inga nya restriktioner uttryckligen mot barn och ungdomar har utlysts. Den nya begränsningen gäller hur vissa utrymmen kan användas.
Marina Lindell, politikforskare vid Åbo Akademi, bedömer att regeringsfrontens offensiv mot regionmyndigheterna är ett sätt att markera att man är medveten om att barn och unga redan har drabbats oskäligt hårt. Dessutom har regeringen tidigare lovat – visserligen i ett läge med betydligt mindre smittspridning – att barn och ungdomar inte ska drabbas av fler restriktioner.
Lindells kollega Johanna Vuorelma vid Tammerfors universitet bedömer att det är exceptionellt att ministrar kritiserar myndigheter i Finland där tilliten till myndigheter av hävd har varit stark. Hon anser att det är kortsiktigt eftersom tilliten till myndigheter har varit Finlands styrka i pandemihanteringen.
"Att skylla på myndigheterna är som att fly sitt ansvar i en situation där man ska ta svåra beslut. Regeringen bär det primära ansvaret för lagstiftningen och coronastrategin", skriver Vuorelma på Twitter.
Marina Lindell konstaterar att myndigheterna givetvis måste hålla sig till regeringens rådande hybridstrategi och direktiven utifrån den även om regeringen är i färd med att jobba om strategin.
– Regeringen har fått mycket kritik för att restriktionerna har drabbat barn och ungdomar fastän smittkedjorna inte har spårats till deras hobbyer. I allmänhetens ögon måste det finnas en acceptans för restriktionerna, de måste kännas skäliga, för att tilliten till myndigheterna ska bestå, säger hon.
Oona Mölsä på RFV betonar för Ilta-Sanomat att samma restriktioner redan gäller i Birkaland och att de inte förhindrar barn och unga från att motionsidrotta i grupp, såvitt lokalen är så glest bemannad att den som så vill har en möjlighet att hålla två meters avstånd.

ANDRA LÄSER