Folkpensionsanstalten beklagar miss – innehållet i brev kan synas genom kuvertets adressfönster

Sammanlagt 80 000 personers brev hann postas ut innan Folkpensionsanstalten noterade problemet.

Folkpensionsanstalten beklagar missen med de 80 000 brev som postats ut under vecka 35.
03.09.2020 16:42
Folkpensionsanstalten meddelar om problem i utsändelsen av brev. Innehållet i brev som skickats ut under vecka 35 delvis kan synas genom kuvertets adressfönster.
Orsaken är att Folkpensionsanstalten hade övergått till en ny sorts papper, som sedan visat sig vara av bristfällig kvalitet. Detta papper har nu slutat användas, men innan problemen uppmärksammades hann omkring 80 000 brev skickas ut.
Folkpensionsanstalten har nu gjort en anmälan om incidenten till dataombudsmannen, och beklagar misstaget.

ANDRA LÄSER