Hit kan svenska barn på Drumsö flytta – skolrenovering ett steg närmare

Nya tider väntar för de svenskspråkiga barnen på Drumsö. Skolan behöver flytta en tid när byggnaden kan renoveras om några år.

Hedengren-byggnaden föreslås som temporärt skolhus på Drumsö.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
09.09.2022 15:41
Om några år kan de svenskspråkiga barnen på Drumsö i Helsingfors få nya och fräscha lokaler att gå i skola i. Planerna på en renovering och ett nybygge på Tallbergsallén 12 gick vidare i svenska sektionen under torsdagen.
Härnäst ska behovsutredningen behandlas i fostrans- och utbildningsnämnden.
Föräldrarnas första tanke är sannolikt var barnen ska gå i skola medan renoveringen pågår. I nuläget föreslås att undervisningen sker i företaget Hedengrens lokaler på Drumsövägen 50.
Den finska skolan Lauttasaaren ala-asteen koulu, som ligger granne med huset, använder en del av lokalerna i dag.
Det framgår även att skolan kommer att behöva en paviljong utöver det Hedengrenska huset.
Enligt tidtabellen slår det uppiffade skolhuset upp dörrarna senast i december 2025. Det har då plats för 30 barn fler än nu. I det här skedet presenteras inga uppgifter om vad projektet kommer att kosta.
När renoveringen av Drumsö skola är klar är det tänkt att 337 elever går här. I tillägg finns det plats för 63 barn som deltar i förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken.
Tanken är att renovera den nuvarande fastigheten. En del kommer att rivas och ersättas av en ny del.
För närvarande pågår förskoleundervisningen och daghemsverksamheten i en paviljong på gården. Efter förnyelsen behövs inte paviljongen längre och barnen flyttar in i skolhuset i stället.
Politikerna i sektionen betonar att både personalen, eleverna och förskolebarnen kommer att höras när byggprojektet planeras. De lyfter också fram att det är viktigt att det finns tillräckligt med lugna lokaler för undervisning.
Också gården ska rustas upp med lekredskap, och man vill att den ska kunna användas mångsidigt för lärande och lek.
Staden väntar sig att antalet svenskspråkiga barn i dagisåldern kommer att hållas på nuvarande nivå framöver. Men antalet barn i förskole- och lågstadieåldern ökar med ungefär 30 fram till 2024. Efter det är utvecklingen jämn eller svagt sjunkande fram till 2035.
Antalet elever med finska eller ett annat språk än svenska och finska som modersmål har varit stigande i området.
Björkholmen, som hör till Drumsö, byggs ut kraftigt i framtiden. Här vet man ännu inte hur befolkningsprognosen ser ut.

ANDRA LÄSER