Professor vill experimentera med artificiell intelligens i Helsingfors

Yrkeshögskolan Arcada ska utveckla sin forskning inom artificiell intelligens och etik. Professor Roberto V. Zicari har en stor del i det projektet. Han ser fram emot att testa olika typer av lösningar i Helsingfors.

Roberto V. Zicari säger att AI innebär både möjligheter och risker. Därför är det viktigt att testa lösningar i praktiken. Han hoppas att Arcadas forskning kan komma till nytta då politiska beslut inom området ska fattas.
Jonatan Sparv
02.05.2021 06:15 UPPDATERAD 02.05.2021 10:52
Artificiell intelligens (AI), det vill säga teknik i form av till exempel robotar och maskiner som kan analysera enorma mängder data och på så vis lösa olika problem snabbare än människan, blir hela tiden en större del av samhället. Vare sig vi vill det eller inte.

ANDRA LÄSER