Bengts om Louhimies metoder: Det handlar om sadism, kvinnohat och barbari

Filmregissör Aku Louhimies prickas för tvivelaktiga och kränkande arbetsmetoder. Professor Anders Carlsson på Teaterhögskolan efterlyser nu en grundläggande analys av den människosyn som är förhärskande i branschen.

Louhimies film Käsky spelades in i bland annat Helsingfors år 2007.
Enligt Yles avslöjanden vägrar åtta namnstarka finländska skådespelare jobba med filmregissör Aku Louhimies. De kvinnliga skådespelarna påtalar en lång rad kränkande arbetsmetoder som har undergrävt deras förtroende för Louhimies som regissör.
Skådespelarna beskriver situationer där de har utsatts för livsfara eller tvingats utstå förnedrande och kränkande bemötande under filminspelningar som har regisserats av Louhimies. En del har tvingats äta mat som innehöll egna spyor eller så har de uthärdat kackerlackslarver på huden. Andra har tvingats tillbringa natten i skogen utan mat och värme.
För att få barnskådespelare att gråta uppges Louhimies berätta för barnen att deras föräldrar dött. Enligt Yle vill Louhimies mana fram äkta känslor som bidrar till trovärdiga skådespelarprestationer genom att tillgripa dylika knep.
– Det där handlar inte om filmregi. Det som beskrivs är sadism, kvinnohat, rent barbari. Regi bygger på förtroende och tillit mellan skådespelare och regissör. Jag är chockerad över utsagorna och över att det i det här fallet tydligen varit en beprövad arbetsmetod. Jag trodde inte att sådana metoder var möjliga inom den finländska filmindustrin av i dag, säger filmregissör Ulrika Bengts.

Varför tror du att problemen inte har påtalats i branschen tidigare?

– En filminspelning är ett slutet sällskap, det är svårt för utomstående att få insyn i vad som pågår på inspelningsplats. Filmarbetare är frilansare, korttidsjobbare, och därigenom sårbara. Branschen är liten och filmarbetare vill inte stöta sig med de som har inflytande, med tanke på fortsatta arbetsmöjligheter, säger Bengts.

Känslig fråga

På Teaterhögskolan är beröringsskräcken påtaglig. Frågan bollas vidare från person till person i ett par timmars tid i jakten på en sakkunnig. Professor Anders Carlsson greppar till sist bollen.
– Tyvärr måste jag säga att den här typen av problem inte är ovanliga i filmbranschen. Vi har komplicerade maktstrukturer och en nyliberal ekonomi med korta arbetsavtal och snäva vinstmarginaler, vilket bäddar för maktmissbruk, säger Anders Carlsson som är professor i skådespelarkonst.
Vi måste demokratisera skådespelarnas vardag.
Carlsson har ett förflutet på Teaterhögskolan i Malmö och pendlar mellan den svenska och finska scenkonsten och filmvärlden.
– Det finns ett stråk i finska dramafilmer där skådespelaren ska ses som ett offer som måste lida och bita ihop för att kunna uppnå en trovärdig prestation. Regissören har en sektliknande auktoritet i dessa sammanhang, säger Anders Carlsson.
Teaterregissör Jouko Turkkas suggestiva och fysiska traditioner sitter alltså fortfarande i väggarna och i hjärnbarken bland dem som jobbar med scenkonst och film i Finland. Enligt Carlsson spökar den ryske teaterregissören Konstantin Stanislavskijs psykofysiologiska metoder också i bakgrunden.

Föråldrade traditioner

– Det här tänkesättet verkar väldigt åldersstiget och väcker en hel del munterhet bland oss som jobbar med teater och film i dag. Vi behöver en grundläggande analys av den människosyn som är förhärskande i branschen. Vi måste bryta dessa traditioner i filmkonsten och demokratisera skådespelarnas vardag, säger Carlsson.
Samma dag som Yle publicerade sina avslöjanden om Louhimies gick Teaterförbundet ut med ett pressmeddelande där man kräver nolltolerans för sexuella trakasserier. Uttalandet är en direkt reaktion på efterdyningarna av kampanjen #metoo.
– Vi har ett handlingsprogram på Teaterhögskolan som syftar till att sätta stopp för trakasserier. Den unga generationen är på ett helt annat sätt medveten om trakasserier. Det handlar om en generationsfråga. Jag är hoppfull och tror att det blir lättare att förebygga de här problemen i framtiden, säger Carlsson.

Dessa skådespelare vägrar samarbeta med Louhimies.

Pamela Tola
Jessica Grabowsky
Matleena Kuusniemi
Pihla Viitala
Lotta Lehtikari
Saija Lentonen
Rebecca Viitala
Manuela Bosco
ANDRA LÄSER