Undersökning: Skarvar kan påverka det lokala abborrbeståndet

En undersökning som Naturresursinstitutet gjort tillsammans med Jyväskylä universitet visar att skarvar lokalt kan minska abborrbeståndet.

Stora skarvkolonier kan lokalt påverka abborrbeståndet, skriver Naturresursinstitutet.
En undersökning visar att områden med ett stort antal häckande skarvar kan minska på det lokala abborrbeståndet. Däremot påverkas inte abborrbeståndet i en bredare bemärkelse. Det skriver Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.
Undersökningen har utförts i Kvarken med hjälp av märkning av abborrar år 2018. Undersökningen är gjord i samarbete med Jyväskylä universitet.
Enligt undersökningen kan alltså fiskenäringen försvagas vid sådana fiskeområden som påverkas av häckningskolonier. Man uppskattar att skarvarna ökar abborrarnas naturliga dödlighet med 7-26 procentenheter.
Om man breddar undersökningens resultat över ett större område, skulle abborrbeståndet minska med högst 10-33 procent. Naturresursinstitutet skriver att resultaten för ett större område ändå är osäkra.
Outi Heikinheimo, gästande sakkunnig vid Naturresursinstitutet, säger att andra faktorer kan kompensera för skarvens påverkan av abborrbeståndet. Om abborrbeståndet minskar kommer till exempel skarven i stället börja jaga andra fiskarter.
ANDRA LÄSER