"Starkare drycker med ny lag"

Billigare och starkare alkohol i matbutiken. Det är följden av den nya alkohollagen.

Konsumenterna skulle kunna köpa starköl, starkare cider och long drink billigare än på Alko i dag, enligt Social- och hälsovårdsministeriets lagförslag som sändes på remiss i går.
Institutet för hälsa och välfärd THL:s bedömning är att totalkonsumtionen av alkoholdrycker skulle öka med 5–6 procent som en följd av lagen. THL tror att finländarna skulle dricka lite starkare drycker i framtiden.
I samband med lagförslaget kommer man med uppskattningen att minst 100–150 fler kommer att dö varje år på grund av ökad alkoholkonsumtion. I dag dör nästan 2 000 personer årligen som en följd av alkoholförgiftning och alkoholrelaterade sjukdomar.

Alkobutiker stängs

En friare alkoholförsäljning skulle eventuellt ändå inte ge fler jobb. Enligt lagförslaget skulle den ökade konsumtionen öka försäljningen med mer än 100 miljoner euro. Den sysselsättande effekten skulle i skuggan av handelns strukturomvandling ändå utebli.
De inhemska producenternas försäljning skulle kunna öka med 100 miljoner euro men det vore osannolikt att det leder till högre sysselsättning i branschen.
Alko kan tvingas stänga i flera kommuner eftersom monopolet skulle mista minst 100 miljoner euro i försäljningen.
Spritrallyt på färjorna skulle dämpas en aning om förslagets förutsägelse om en minskning med mer än tio procent av passagerarimporten sker.
För restaurangbranschen skulle den nya lagen kunna innebära svåra tider eftersom lagen trots friare öppettider kan minska utskänkningen och därigenom sysselsättningen.

Tungt för krogbranschen

Turism- och restaurangbranschens branschorganisation Mara tror att utskänkningen på restauranger minskar om butikerna får sälja mer starka varor, man tillåter beställningsrestauranger och kräver fler ordningsvakter.
Maras vd Timo Lappi kan inte förstå varför regeringen skulle tillåta att man dricker egna alkoholdrycker i en beställningsrestaurang.
– Många krogar och hotell utanför tillväxtcentrumen har redan satt lapp för luckan och utvecklingen bara fortsätter, säger Lappi i ett pressmeddelande.
Dagligvaruhandeln rf påpekar att även om man skulle få sälja drycker med 5,5 procents alkoholhalt i vanliga butiker innebär det inte att konsumenterna automatiskt väljer det starkare alternativet.
Intresseorganisationen tycker det är viktigt att butikernas konkurrenskraft förbättras genom lagändringen.
– Hur alkohollagen påverkar kundströmmarna och den övriga försäljningen är mer betydande faktorer för små än stora butiker, säger organisationens vd Kari Luoto.

ANDRA LÄSER