Över hälften av ryssarna förhåller sig fortfarande positivt till Finland

Över hälften av den ryska befolkningen har fortfarande en positiv bild av Finland, visar en undersökning av Utrikesministeriet. Finland upplevs som ett naturnära land med hög levnadsstandard och den mest kända finländaren bland ryssar är Ville Haapasalo.

Nokia är ett bekant varumärke för 76 procent av ryssarna som besvarade Utrikesministeriets enkätundersökning.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
17.11.2022 11:54 UPPDATERAD 17.11.2022 11:56
Sedan 2017 har Utrikesministeriet genomfört fyra landsomfattande enkätundersökningar om Finlandsbilden i Ryssland. I somras, mellan 21 och 27 juli utfördes den senaste där 1 617 myndiga personer intervjuades i 141 tätorter på olika håll i Ryssland.
Över hälften av befolkningen har fortfarande en positiv bild av Finland, trots att andelen har sjunkit i jämförelse med förra året. Enligt årets undersökning är 51 procent av de myndiga ryssarna positiva inställda till Finland, 27 procent har ingen åsikt i frågan och för 22 procent förknippas Finland med något negativt.
Förra året förhöll sig 68 procent positivt till Finland medan bara 5 procent hade en negativ syn på landet.

Relationerna mellan Finland och Ryssland uppfattas som kyligare

Samtidigt anser 46 procent av dem som besvarade att relationerna mellan länderna är kyliga eller spända. I fjol var andelen bara 16 procent. Finlands eventuella Natomedlemskap betraktades som det största hotet mot relationerna mellan Finland och Ryssland.
En tydlig förändring i enkätsvaren är att andelen personer som anser att vinterkriget var berättigat har ökat. Majoriteten ansåg ändå att vinterkriget inte påverkar deras uppfattning om Finland.
Det är den finländska naturen, kulturen, konsten och turismen samt shoppingresor som främst intresserar ryssarna. Finland beskrivs som ett naturnära nordiskt land där människor har hög levnadsstandard och värden som frihet och demokrati prioriteras. 
22 procent svarade att de inte har någon särskild uppfattning om Finland.

Ville Haapasalo och Nokia är kända – politiker ointressanta 

I enkätundersökningen ställdes också frågor om vilka finländare och finländska varumärken och företag som är kända i Ryssland. Skådespelaren och tv-kändisen Ville Haapasalo är fortsättningsvis den klart mest kända finländaren, visar svaren. Han har bland annat gjort tv-program från Ryssland och skådespelat i ryska filmer. Också Mika Häkkinen, Mannerheim, Tove Jansson och Kimi Räikkönen, nämns som bekanta namn.
Statsminister Sanna Marin har däremot bara 1,9 procent hört talas om och president Sauli Niinistö är bekant för 1,3 procent av svarspersonerna. Över hälften av de som deltog i undersökningen kunde inte namnge en enda finländare.
Som i tidigare undersökningar, visade också den här att Nokia, färskosten Viola, Tikkurila och Valio är de varumärken som flest ryssar känner till. Då undersökningen genomfördes hade attityderna inte påverkats av att flera finländska företag lämnat den ryska marknaden eller begränsat verksamheten i Ryssland.
De förändrade attityderna som framkommer i enkätsvaren beror främst på Finlands beslut att ansöka om Natomedlemskap, bedömer det oberoende forskningsinstitutet Levada som utförde undersökningen. Också diskussionen om begränsningar i gränstrafiken och beviljande av visum har troligtvis påverkat svaren.

ANDRA LÄSER