Vad gör svenskarna i sänghalmen? Tittar på porr, köper sex och ligger

En majoritet av svenska män tittar på porr och en tredjedel av befolkningen har sex varje vecka. Det visar den stora studie av svenskarnas sexuella och reproduktiva hälsa som utförts av Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Studien visar bland annat att svenska män i stor utsträckning använder sig av eller tittar på pornografi.
De flesta svenskar är nöjda med sitt sexliv. Det visar undersökning som genomfördes under hösten 2017 där knappt 15 000 personer i åldrarna 16–84 år svarat på ett brett spektrum av frågor om sex och reproduktiv hälsa.
Vid en presskonferens presenterades resultaten av den stora studien. Bland de frågor som ställts är hur ofta de tillfrågade har sex.
Enligt studien har 20 procent av de tillfrågade inte haft sex de senaste 12 månaderna. 17-18 procent har haft sex ett fåtal gånger det senaste året och 30 procent har haft sex en till flera gånger i veckan.
Utredningen visar ingen ökning eller minskning i frekvensen av sexuell aktivitet. I Finland däremot har forskare larmat om klart minskad aktivitet, till exempel efter den senaste så kallade Finsex-undersökningen som visade att samlagsfrekvensen har fortsatt att minska och det i synnerhet bland 30–40-åringar.
Den svenska studien visar att svenska män i stor utsträckning använder sig av eller tittar på pornografi. 70 procent av männen svarar att de använder pornografi medan 70 procent av kvinnorna säger att de aldrig gör det. 41 procent av männen mellan 16 och 29 år tittar dagligen eller nästan dagligen på porr.
I studien ställdes även frågor kring sex mot ersättning. Nio procent av männen uppger att de gett ersättning till någon för sex. Motsvarande siffra för kvinnor är 0,5 procent. Bland dem som uppgett att de betalat för sex säger 80 procent att de gjort det utomlands.
Läs också: Åbodisputation om låg sexlust: Både planering och mindfulness ökade kvinnors sexlust

Kvinnor utsatta

Den svenska undersökningen visar i flera stycken att det är stora skillnader mellan könen. Inte bara när det gäller sexköp och pornografi utan även när det handlar om utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld.
Nästan hälften av alla kvinnor uppger i studien att de någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier. Även sexuella övergrepp är utbrett i befolkningen.
Undersökningen har genomförts på uppdrag av den svenska regeringen och syftet med studien är att kunna diskutera sex ur ett politiskt perspektiv på ett mer positivt och otvunget sätt, som dåvarande folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström uttryckte saken.
Den senaste befolkningsstudien om svenskarnas inställning till sin sexualitet presenterades 1996, alltså för mer än 20 år sedan. Sedan dess har man i flera länder, förutom i Finland och i Japan och USA, sett tecken på att den sexuella aktiviteten har minskat, framför allt bland unga. Huruvida aktiviteten även minskat – eller ökat – mellan de blågula lakanen återstår alltså att se.
I Finland har den så kallad Finsex-undersökning gjorts sedan 1970-talet.
ANDRA LÄSER