Musikaliskt minnesmärke över den europeiska egoismens offer

Thomas Larchers musik är både lättillgänglig och komplex, djupsinnig och klatschig, skriver Mats Liljeroos.
Det mest frapperande med Thomas Larchers musik är viljan till simultan lättillgänglighet och komplexitet, att vara tillika djupsinnig och klatschig, modernistisk och traditionell, teoretisk och emotionell, och härvidlag har han inte utan fog benämnts vår tids Mahler.

ANDRA LÄSER