Stort kliv framåt för att bygga nya ”Manhattan” som förändrar hela Helsingfors siluett

Strax nedanför köpcentret Tripla i Böle byggs flera nya skyskrapor som är över hundra meter höga.

De fyra nya skyskraporna i Böle ligger sydost om Tripla. Nedanför skyskraporna ville tjänstemännen att den så kallade Lokstallsgården skulle bli lummig, men politikerna önskar tätare byggande.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
25.05.2023 16:39
Man måste nästan gnugga sig i ögonen. Är det här Helsingfors?
Skyskraporna skjuter upp 124, 138 ja till och med 145 meter över havet.
Efter att ha tittat en stund på illustrationen över det nya Böle ser du ändå bekanta element: järnvägsspåren, Tripla och Yles torn.
– Visst kommer skyskraporna att synas från många ställen. Därför är det viktigt att de förverkligas på ett högklassigt sätt. De måste vara tillräckligt smala och komponeras på ett bra sätt. De kan inte sticka upp som huggtänder, säger teamchef Anna-Maija Sohn på Helsingfors stad.
De höga husen kommer att kunna ses från Tölövikens strand och från Västerleden tvärs över Fölisöfjärden.
Här, precis nedanför Bölebron och bredvid köpcentret Tripla kommer landskapet att förändras drastiskt när skyskraporna börjar skjuta upp.
På onsdagen gav stadsfullmäktige grönt ljus så att Helsingfors kan sätta i gång och sälja mark till byggbolaget Skanska. Tomterna ligger nedanför Tripla, i Västra tornområdet, som staden kallar det.
Till att börja med tänker Skanska bygga en 29 våningars kontorsskrapa (138,5 meter), en skyskrapa med bostäder i 28 våningar (114,6 meter) samt en paviljong. 
– De förändrar imagen för Helsingfors på ett genomgripande sätt, nämligen utsikten från havet. De fartyg som anländer till Helsingfors ser domkyrkan och de här tornhusen kommer att dyka upp bak den. Som om inte Böles station var tillräckligt ful, så måste man dessutom lägga till dessa, sade ledamoten Pentti Arajärvi (SDP).
Byggbolaget har också en option om att bygga ytterligare två mycket höga bostadshus på 102,6 och 124,1 meter bredvid.
En del av marken i området ägs också av statliga Senatsfastigheter. Köpesumman för Helsingfors mark är 33,5 miljoner euro.

Byggbolag hoppade av

Det fanns planer för ännu högre byggnader på platsen. Men byggbolaget YIT:s projekt Trigoni gick i stöpet. Trigoni var det segrande bidraget i arkitekturtävlingen Helsingfors High Rise.
Sedan drog sig YIT ur.
Skanska blev tvåa i tävlingen, och det är en uppdaterad version av deras bidrag som nu ska byggas.
Den nya paviljongen som ligger mitt emellan skyskraporna kommer att ha butikslokaler.
Anna-Maija Sohn berättar att jobbet med att uppdatera detaljplanen i området nu ska starta.
Planeringen av den allra högsta skyskrapan på 145 meter i området är långt hunnen. Det är pensionsbolaget Varma som ska bygga Elisas nya huvudkontor där.
En helt ny syn möter den som åker lokaltåg i Helsingfors i framtiden. Den bruna skyskrapan i mitten kommer att bli Elisas nya huvudkontor.

Mindre grönt

Nedanför Skanskas skyskrapor ligger området Lokstallsgården med flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är skyddade.
Bland dem de gamla lokstallen och det långa bostadshuset Toralinna på Lokvägen som byggdes för järnvägsarbetare.
Egentligen var det tänkt att Lokstallsgården skulle bli ganska lummigt. Men hösten 2021 skickade politikerna i stadsmiljönämnden tillbaka ärendet till ritbordet med en önskan om tätare bebyggelse.
Dock såg de positivt på att det kan ordnas evenemang och nattliga kulturtjänster i området.
De gamla lokstallarna nedanför skyskraporna kommer att bevaras. De är kulturhistoriskt värdefulla.

ANDRA LÄSER