Om bestraffning ändå utdelas inom det militära?

Kanske machokulturen inte helt har försvunnit från militären även om det blivit bättre.

10.08.2021 13:15
I HBL (4.8) avvisar stabschef Mika Immonen anklagelserna om att beväringar skulle straffas på grund av att de varit i karantän. "Det är fullständigt otänkbart", säger kommendör Immonen. Det kan man hålla med om. Men om det ändå händer bör det undersökas. Ett bättre adjektiv är i så fall "orimligt".
Kanske machokulturen inte helt har försvunnit från militären även om det blivit bättre.
På hösten i slutet av 1950-talet ryckte min bror in i värnplikten. Han var en intelligent, godmodig ung man men inte idrottsligt lagd. Under hela hösten inklusive julafton (!) fick han inte en enda permission. Än var bäddningen av britsen inte fullkomligt rektangulär, än var det någon annan mindre förseelse.
Det var hårt – orimligt.
Efteråt kunde han nog också se på tillvaron i Dragsvik med humor. Familjen fick ta del av många dråpliga historier gällande stamanställda och befäl.

Siv Renlund,

Helsingfors

ANDRA LÄSER