Klär du i Barbiecore? Här är 35 nya ord från året som gått

Olika typer av kriser färgar de 35 orden i Språkrådets årliga nyordslista. Energikrig, energifattigdom, permakris, klimatbiljett och Putinpriser är ett par av exemplen. 

Balettdansaren Atte Kilpinen var en av dem som valde att klä sig i Barbiecore, eller chockrosa, under årets självständighetsfirande på slottet. Här i bild med gitarristen Erja Lyytinen. 
Sandra Brobornsandra.broborn@hbl.fi
27.12.2022 11:20 UPPDATERAD 27.12.2022 13:42
Om föregående års nyordslista präglades av coronapandemin har kriget i Ukraina påverkat årets med ord som Putinpris (priser som ökat till följd av Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina), energikrig och kamikazedrönare (obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel).
– Många talar nu om en permakris, en period av flera parallella samhällskriser. Det är kanske det ord som sammanfattar världen tydligast just nu, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på det svenska Språkrådet.

Speglar samhällsutvecklingen

Enligt det svenska Språkrådet har de nya orden en tydlig anknytning till de kriser som uppstått till följd av kriget. 
– Nyorden speglar samhällsutvecklingen. Debatten om problemen med kriminalitet, utanförskap och politisk extremism färgar också språket, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.
Ett par av orden är sammankopplade med klimatkrisen, med ord som munkmodell: En modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av. 
Klimatskadestånd är ett annat ord och betyder att länder som drabbas hårt av klimatförändringar ska kompenseras ekonomiskt. En klimatbiljett har diskuterats att införas i bland annat Tyskland, där man för 9 euro i månaden ska kunna åka obegränsat i lokaltrafiken i hela landet.

Epadunk och Barbiecore

Andra ord som smyckar nyordslistan är epadunk, en musikgenre som förknippas med A-traktorer (ett fordon som bara får gå i högst 30 kilometer i timmen, i folkmun ibland kallade epatraktorer)
En returmissbrukare är en ny benämning på en person som tar för vana att beställa produkter på nätet utan att ha för avsikt att behålla dem
Ett selfiemuseum är en lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt. Om man bröstar något, betyder det att man tar ansvar för den saken. Och om man har dagen innebär det detsamma som att ha flyt. 
självständighetsfirandet på Presidentens slott i år kunde vi se ett antal klänningar i Barbiecore, eller i folkmun, chockrosa. 

Nyordslistan 2022

Accelerationism: extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle.
Agrivoltaisk: som kombinerar jordbruk och solkraft.
Autokratisering: process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.
Avkarbonisering: avveckling av beroende av fossila bränslen.
Barbiecore: estetik inspirerad av Barbiedockor.
Brösta: ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.
Dödsdoula: professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.
Edgelord: person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.
Energifattigdom: otillräcklig tillgång till elektricitet.
Energikrig: krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckyningsmedel.
Epadunk: musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.
Falsk majoritet: majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.
Framefotboll: fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.
Ha dagen: pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.
Hungersten: graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.
Kamikazedrönare: obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.
Klickkemi: metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.
Klimatbiljett: subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.
Klimatskadestånd: ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.
Matfattigdom: otillräcklig tillgång till mat.
Munkmodell: modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.
Njutningsäktenskap: tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.
Permakris: serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.
Putinpris: pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.
Returmissbrukare: person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.
Selfiemuseum: lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.
SMR: småskalig modulär reaktor, kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas.
Smygflation: prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.
Sporttvätt: användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.
Spökflyg: flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.
Urbexare: person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.
Valförnekare: person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.
Vertiport: vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.
Virtuellt stängsel: digitalt programmerad inhägnad för djur.
Väntesorg: sorg inför annalkande förlust av en närstående. 
Källa: Språktidningen och Språkrådet
Vilka nyord tycker du att borde finnas med i årets lista?
Läs också: Pandemin berikar språket – coronabubbla, maskne och vaccinpass är nya ord i svenskan

ANDRA LÄSER