Så mycket tjänade finlandssvenska författare och skådespelare

Flera chefer i kulturlivet har inkomster över 100 000 euro, men långt ifrån alla. Och på kulturens verkstadsgolv är inkomsterna ofta modesta eller rentav små.

Alma Pöysti som spelade Tove Jansson i Tove-filmen tjänade 54 000 euro i förvärvsinkomster.
10.11.2021 13:23 UPPDATERAD 10.11.2021 17:10
En inkomstjämförelse av högprofilerade personer i kulturlivet visar inga tydliga spår av coronaåret 2020.
I ett urval på drygt 40 personer som HBL kollade upp har precis hälften ökade inkomster jämfört med 2019, hälften minskade. Väsentligt i sammanhanget är ändå att jämförelsen i första hand avser personer med chefsanställningar och kulturarbetare som haft stora publika framgångar eller annars varit synliga,
De grupper av mindre profilerade frilansande kulturarbetare inom teater och musiklivet som drabbats av störst inkomstbortfall fångas inte in av de data HBL haft att tillgå.

Plock bland kulturarbetare, förvärvsinkomster 2020

Alma Pöysti, skådespelare, 54 000 euro.
Klaus Mäkelä, dirigent, 230 000 euro.
Anna-Maria Helsing, dirigent, 16 000 euro.
Daniel Olin, programledare, 50 000 euro.
Lasse Mellberg (Redrama), artist, 50 000 euro.
Sophia Jansson, förvaltare av rättigheterna till Mumin, 132 700 euro.
Klaus Härö, filmregissör, 30 400 euro.
Eva Frantz, Svenskfinlands deckardrottning, 44 800 euro.
Pelle Heikkilä, skådespelare, 72 900 euro.
Jakob Höglund, konstnärlig ledare för Lilla Teatern, 82 900 euro.
Också Liisa Blad, ordförande för Finlands svenska skådespelarförbund, konstaterar att coronakrisens ekonomiska konsekvenser kan se väldigt olika ut för olika medlemmar i förbundet. Inkomsterna under 2020 har inte bara påverkats av om man haft tillgång till en fast anställning. Många andra faktorer spelare in, till exempel om man jobbat som egenföretagare eller av hur olika former av understöd delats ut och lyfts.
– Vi gjorde en kartläggande enkät bland våra medlemmar i slutat av 2020 och den visade hur olika det kan vara. En del uppgav att de inte påverkats över huvud taget, andra lyfte bara fram sociala faktorer medan vissa uppgav att de förlorat alla sina inkomster, säger Blad.

Chefer

Bland kulturlivets chefer finns det flera som kasserade in inkomster över 100 000 euro under 2020, däribland de finlandssvenska förlagens vd:ar Mari Koli och Fredrik Rahka, operadirektören Gita Kadambi och den tidigare dirigenten för Radions Symfoniorkester Hannu Lintu (uppgifter saknas för kollegan på HSO, Susanna Mälkki).
Coronapandemin drabbade kulturarbetare på väldigt olika sätt. Bland fältets höginkomsttagare finns det många som tjänade precis lika mycket under krisåret 2020 som tidigare, i vissa fall rentav mer. Bilden är från den protest mot regeringens kulturpolitik som ordnades utanför Riksdagshuset i juni i år.
Också Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin har en inkomst över 100 000 euro, men övriga finlandssvenska teaterchefer når inte dit. Viirus konstnärliga ledare Jussi Sorjanen, stannade till exempel på modesta 37 162 euro.

Fria konstnärer

Bland fria konstnärer, författare och frilansare finns också de som trots pandemin tjänat bra. Kjell Westö är kung bland författarna med drygt 174 000 euro i förvärvsinkomst, att jämföra med till exempel Monika Fagerholm, Eva Frantz eller Kaj Korkea-aho som hade förvärvsinkomster mellan 44 000 och 46 000 euro. I fråga om författare är det viktigt att minnas att deras inkomster kan variera stort från år till år, bland annat beroende på när de kommit ut med nya böcker. Westö gav 2020 ut romanen Tritonus.
På motsvarande sätt kan arbete (och beskattning) utomlands, lukrativa filmprojekt eller andra extraordinära uppdrag påverka inkomsterna rätt drastiskt för skådespelare, regissörer och musiker.
Bland skådespelarna kan det noteras att stjärnskottet Mimosa Willamo passerade 100 000-eurosstrecket 2020, men många andra skådespelare och musiker har modesta eller rentav låga inkomster. Sångaren Therese Karlsson och musikern Thomas Ehnroth, som hållit hög profil i kulturfolkets kamp mot regeringens kulturpolitik, har till exempel redovisat förvärvsinkomster på 4 917 respektive 33 233 euro.
Kändiskomikerna André Wickström och Christoffer Strandberg hade förvärvsinkomster på 172 946 respektive 74 107 euro. I Wickströms fall är det frågan om en klar minskning jämfört med 2019, i Strandbergs fall om en ökning.

ANDRA LÄSER