Utrikesminister Haavisto: Regeringen kan ge Natolagen till riksdagen i december

Enligt utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) är regeringen redo att föra utkastet till lagförslag om Finlands Natomedlemskap till riksdagen redan i december. Men det är fortfarande oklart när Turkiet och Ungern ratificerar Finlands och Sveriges anslutningsprotokoll.

Utrikesminister Pekka Haavisto talade inför de Grönas partifullmäktige på lördagen.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
26.11.2022 16:42 UPPDATERAD 26.11.2022 17:00
Regeringen är beredd att ge lagförslaget om Finlands Natomedlemskap till riksdagen i december. Det sade Pekka Haavisto (Gröna) då han talade inför partiets partifullmäktige som samlades på lördag i Helsingfors.
Efter att alla Natos medlemsländer har ratificerat Finlands anslutningsprotokoll kan Finland bli fullvärdig medlem. Hittills har alla länder förutom Ungern och Turkiet gjort det. När de fattar sina beslut om Finlands och Sveriges medlemskap är ändå oklart.
Läs också: Ungern dröjer med Natobesked till nästa år
Att det är just Ungern och Turkiet som bromsar behandlingen av Finlands Natomedlemskap beskriver Haavisto som motstridigt eftersom Finland har en nära relation till bägge länder.
– Turkiets och Ungerns processer tar ännu tid, men arbete för ratificeringen görs varje dag, intygar Haavisto.
Remissrundan för regeringens utkast till den så kallade Natolagen har nyligen avslutas. Intresset var stort, över 1 500 remissvar har lämnats in.
President Sauli Niinistö har uppmanat riksdagen att vid behov inleda behandlingen av Natolagen innan Turkiet och Ungern har ratificerat anslutningsprotokollen, skriver Helsingin Sanomat.
Enligt regeringens utkast, kan riksdagen godkänna Finlands Natomedlemskap med enkel majoritet – det kommer alltså att räcka med att över hälften av riksdagsledamöterna stöder lagförslaget.
I sitt tal påpekade Haavisto också att ett Natomedlemskap inte kommer att förändra grundvalarna i Finlands utrikespolitik.
– Även om många saker förändras med Finlands Natomedlemskap, förändras inte allt. Finlands utrikespolitik bygger fortfarande på mänskliga rättigheter, vi fortsätter att betona vikten av ett internationellt regelbaserat system och efterlevnad av folkrätten. Europeiska unionen, som också omfattar ett stort antal Natos medlemmar, kommer även i fortsättningen att vara den viktigaste referensramen och påverkningskanalen för Finlands utrikespolitik, säger han.

ANDRA LÄSER