Ett glatt och ungdomligt "vilda östern" växer fram i Kvarnbäcken

7 500 studerande intar snart det nya jättecampuset som sträcker sig mot skyarna i Kvarnbäcken. Storbygget höjer både bostadspriserna och anseendet för hela området.

LYFT. De glänsande nya byggnaderna och de över 7 000 nya studerandena hämtar liv och rörelse till området kring Kvarnbäcken.
"Synergieffekter" var det vägledande ordet när yrkeshögskolan Metropolia och yrkesskolan Stadin ammatti- ja aikuisopisto bestämde sig för att slå sina påsar ihop för några år sedan.
– När projektet startade tyckte många att det var galet. Vad är poängen med att ha ingenjörer och sjukskötare under samma tak? I dag är det ingen som ifrågasätter det. Samarbete är oerhört viktigt när vi skapar framtidens lösningar inom hälsa, teknik och välbefinnande, säger Metropolias rektor och vd Riitta Konkola under gårdagens presstillfälle.
Metropolias komplex är en imponerande syn. Fyra glänsande u-formade byggnader länkas samman med inglasade korridorer, och helheten vilar delvis ovanpå metrospåret vid Kvarnbäckens metrostation. Den första byggnaden öppnade i januari och här finns redan nu 3 000 studerande.
Nästa byggnad blir färdig i höst och när allt är klart ska 23 utbildningar inom social- och hälsovård och teknik samsas under samma tak.

Med sina 16 500 studerande är Metropolia en av Finlands största yrkeshögskolor.
Skolan erbjuder 68 utbildningar inom kultur, ekonomi, teknik och social- och hälsovård.
Tidigare var yrkeshögskolan utspridd på 20 adresser, men nu pågår en centralisering till fyra stora campus: Myrbacka i Vanda, Arabia, Alberga och Kvarnbäcken.
Campuset i Alberga tvingades stänga för några dagar sedan på grund av skador, och dess framtid är ännu inte klar.
Stadin ammatti- ja aikuisopisto utbildar cirka 17 000 studerande till över 50 olika yrken.
Flera av yrkesskolans enheter verkar i dag i Vallgård. Till campuset i Kvarnbäcken flyttar alla utbildningar inom bygg- och fastighetsområdet samtidigt som flera andra utbildningar flyttar till Kasåkern där ytterligare ett campus växer fram.
När hela campuset i Kvarnbäcken står klart om uppskattningsvis fyra år, kommer det att ha sammanlagt 7 500 studerande från Metropolia och Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Under en rundvandring får vi se hur studenterna jobbar på i de skinande nya utrymmena. Arkitekterna har enligt tidens anda satsat på stort, luftigt och ljust.
De fasta väggarna är få så att lokalerna kan förvandlas från klassrum till praktiskt övningsutrymme i ett huj. I en av de stora arbetshallarna kan man till exempel enkelt lyfta undan stolarna och borden och i stället lära sig använda en lyftkran i taket eller testa hur betong beter sig när den utsätts för tryck.
Byggnaden själv fungerar också som lärobok. Källaren är tillräckligt rymlig för att en hel klass ska kunna komma ner och se hur värmedistributionen fungerar, och solpanelerna på taket är tillgängliga även de. På sina ställen kan man i bästa Hogwarts-anda öppna en glasdörr och bokstavligen gå rakt in i väggen för att se hur rör och ledningar är dragna.

Studenter får bygga riktiga hus

Det praktiska tänkandet går igen i jätteprojekt nummer två, granntomten där Stadin ammattiopistos nya hus snart ska börja byggas och enligt planerna stå klart år 2022. Här ska yrkesskolan samla sina byggnads- och fastighetsutbildningar i en 10 000 kvadratmeter stor byggnad. Planerna är storslagna; Utanför byggnaden planeras en riktig byggarbetsplats och inomhus vill man resa ett sju meter högt torn där studerande kan öva sig på flervåningsbygge.
– Där kan man med egna ögon se varför det lönar sig att bygga badrum ovanpå varandra, bland annat, säger Petri Heinilä, utbildningschef på Stadin ammattiopisto.
Han ser stora fördelar med Metropolia-samarbetet.
– Byggutbildningarna är ofta styckade i små enheter där till exempel rörmokare studerar för sig och elmontörer för sig. Men det finns inte en enda byggarbetsplats där de här två inte tvingas samarbeta nästan från dag ett. Ju mer olika utbildningar i branschen lär sig att samarbeta med varandra, desto effektivare blir byggandet. Sannolikt föder det också helt nya innovationer och smartare processer, säger han.
En annan förhoppning är att samarbetet ska göra det lättare för studerande vid andra stadiets yrkesutbildning att fortsätta sina studier vid yrkeshögskolan. Den ligger ju bara ett stenkast bort, och är tack vare samarbetet sedan tidigare bekant.
Stadin ammattiopisto drömmer också om att studenter ska få bygga alldeles riktiga hus på stadens tomter i området. Planerna är i full gång, men man väntar ännu på ett slutligt grönt ljus.
Kostnaden för Metropolias bygge uppgår till 165 miljoner euro, medan både prislappen och finansieringen för Stadin ammattiopistos hus fortfarande är oklar. Staden vill locka företag att investera i samarbeten med skolan, också här med ordet "synergieffekt" för ögonen. Studenter får snabbt goda kontakter med arbetslivet och företagen kunnig och specialiserad arbetskraft, heter det.
I området kring Kvarnbäcken syns det kommande vimlet redan i gatubilden.
– Vi har fått mycket positiv respons från folk i omgivningen. Nya tjänster växer fram och områdets dragningskraft som boningsort ökar. Det här har positiva effekter längs hela det östra metrospåret, säger Konkola.

ANDRA LÄSER