Bostadsexpert: Ny skatt skulle öka rörligheten och minska klyftorna

Den som säljer sin bostad kan göra en rejäl vinst om bostaden har stigit i värde. Det här är en skattefri inkomst som bostadsinvesteraren Jaakko Sinnemaa vill väcka debatt om. Han kallar skattefriheten ett samhällsstöd till dem som redan har det bra.

Att skattefritt få sälja sin bostad med vinst gynnar väldigt många finländare. Årligen görs cirka 80 000 bostadsaffärer i landet.

I dag får man sälja sin bostad utan att betala skatt på den vinst man gör på värdeökningen. Villkoret är att man själv eller någon i familjen bott oavbrutet i bostaden i minst två år under den tid man ägt den.

ANDRA LÄSER