Hugo Bergroth-priset till Sydkustens Ordkonstskola

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelas Sydkustens Ordkonstskola. Språksporren går till Simon och Märta på Yle Extrem.

Rimjam vid Sydkustens Ordkonstskola.
”Sydkustens ordkonstskola har inspirerat barn till att leka med ord genom sin undervisning i ordkonst, turnerande utställningar som Ordboet och ordkonstläger. Ordkonsten, som en del av den grundläggande konstundervisningen, har spridit sig i Svenskfinland tack vare Ordkonstskolans målmedvetna och kreativa arbete och ordkonstledare utbildas nu på olika håll enligt det koncept skolan byggt upp", skriver man i motiveringarna.
Språksporren, som lyfter fram duktiga och entusiastiska språkbrukare eller språkliga inspiratörer, på 1 000 euro går till programledarna på Yle Extrem Simon Karlsson och Märta Westerlund, som ”är intressanta för sin målgrupp och fångar upp svenskspråkiga unga i en krävande mediemiljö. De har ett gott språk och deras personliga stil visar också en språklig identitet som är färgad av uppväxtmiljöerna i Pargas respektive Västnyland."
Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje.
ANDRA LÄSER