Högskolestuderande påminns om hälsovårdsavgift – 164 000 har ännu inte betalat

Folkpensionsanstalten skickar inte ut en separat räkning, utan universitets- och yrkeshögskolestuderande ska själva se till att de betalat för sin hälsovård senast den sista januari.

Studerande ska klicka in sig på Folkpensionsanstaltens webbplats för att betala sin hälsovårdsavgift.
Från och med i år ingår inte längre högskolestuderandes hälsovårdsavgift i summan som betalas i samband med närvaroanmälan.
I stället ska avgiften betalas till Folkpensionsanstalten – något som många studerande verkar ha missat eftersom 164 000 högskolestuderande ännu inte betalat sin hälsovårdsavgift för vårterminen.
Tidigare har Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster varit begränsade enbart till universitetsstuderande, men från och med årsskiftet har även yrkeshögskolestuderande rätt att ta del av tjänsterna.
Folkpensionsanstalten sänder inte ut en separat räkning, utan högskolestuderande ska själva se till att betala avgiften senast den 31 januari.
Hälsovårdsavgiften per termin är i år 35,80 euro och betalningen görs via Folkpensionsanstaltens webbplats.

Följder av utebliven betalning

För att säkerställa att studerande inte har missat sin skyldighet att på eget initiativ betala avgiften kommer Folkpensionsanstalten under den här veckan att sända ut brev till alla de högskolestuderande som ännu inte betalat.
Om en studerande som anmält sig närvarande inte har betalat avgiften inom utsatt tid kommer Folkpensionsanstalten att sända ut en påminnelse och kräva en dröjsmålsavgift på 5 euro.
Om den studerande fortfarande efter påminnelsen låter bli att betala för sin hälsovård kan Folkpensionsanstalten dra av avgiften från studiepenningen utan den studerandes samtycke. I de fall där studiepenning saknas kommer fallen i stället att gå vidare till utsökning.

ANDRA LÄSER