Högsta domstolen: Nordiska motståndsrörelsens verksamhet måste upplösas

Nordiska motståndsrörelsens verksamhet strider på ett väsentligt sätt mot lagen och måste därför upplösas, enligt Högsta domstolens beslut. Forskaren Tommi Kotonen säger att den nazistiska organisationen redan har förberett sig på ett förbud, och aktivitet har flyttat till andra rörelser.

Polisstyrelsen har drivit på ett förbud av nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen och på tisdagen kom Högsta domstolen med sitt beslut.
Högsta domstolen håller fast vid beslutet som Åbo hovrätt fattade 2018 om ett upplösande av Nordiska motståndsrörelsen. Det innebär bland annat att NMR:s symboler och demonstrationer är förbjudna i Finland.
Enligt HD:s dom på tisdagen strider föreningens syften mot grundlagens och strafflagens grunder för ett demokratiskt samhälle och de bakomliggande värderingarna.
Innehållet som rörelsen har publicerat på sin webbplats uppfyllde brottsrekvisitet för hets mot folkgrupp och är således kriminaliserat. Dessutom betraktar HD utövandet av våld som en del av föreningens verksamhet.
Beslutet är historiskt i den bemärkelsen att Finland inte har förbjudit några föreningars verksamhet sedan 1970-talet.

Började i Sverige, verksamhet i Norden

Svenska motståndsrörelsen grundades 1997 och Finska motståndsrörelsen 2008. Namnet byttes sedan till Nordiska motståndsrörelsen men med nationella förgreningar.
NMR finns också i Norge och Danmark och bedöms vara den dominerande nazistiska organisationen i Norden.
Enligt Inrikesministeriet finns det i Finland ungefär hundra personer som mer regelbundet har deltagit i NMR:s verksamhet.
I Sverige har den antirasistiska stiftelsen Expo identifierat 150–300 medlemmar före sommaren 2019, då NMR splittrades och utbrytare bildade Nordisk styrka. Sympatisörerna beräknas vara fler.
NMR kallar sig själva nationalsocialister och hyllar Hitler och Nazityskland. Rörelsen agiterar mot demokratiskt statsskick, mot invandring och mångkultur och har en öppet antisemitisk agenda.
Målet är att avskaffa demokratin och införa en nordisk folkstat, eller en nordisk diktatur.
HD anser vidare att föreningens lagstridiga verksamhet kränker eller strävar efter att kränka de grundläggande fri- och rättigheterna samt mänskliga rättigheterna som tryggas i grundlagen och internationella konventioner.
En del av NMR:s verksamhet strider enligt Högsta domstolen direkt mot strafflagen. De lagstridiga aktiviteterna ansågs utgöra en betydande del av föreningens verksamhet, enligt HD.

Missbrukade förenings- och yttrandefriheten

Ursprungligen var det Polisstyrelsen som började driva på ett förbud av nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen.
Tingsrätten och också hovrätten har beslutat att organisationen ska förbjudas, men NMR hade bett om besvärstillstånd till den högsta rättsinstansen, det vill säga Högsta domstolen. HD beviljade NMR tillståndet, men samtidigt förbjöds rörelsens verksamhet tills ärendet avgjorts.
NMR hänvisar i sina besvär till föreningsfriheten och yttrandefriheten, men HD anser att föreningens verksamhet missbrukade dessa rättigheter då de väsentliga målsättningarna har varit att upphäva demokratiska strukturer och inskränka andras grundläggande fri- och rättigheter.
Därför kan rörelsens verksamhet inte få åtnjuta skydd för förenings- och yttrandefriheten enligt domstolen.
Polisstyrelsen började driva på ett förbud efter misshandeln av en man vid järnvägsstationen i Helsingfors 2016 i samband med en NMR-demonstration. Mannen dog senare, och nynazisten Jesse Torniainen dömdes i hovrätten för grov misshandel.

Splittrat fält

Forskaren Tommi Kotonen vid Jyväskylä universitet säger att HD-beslutet knappast har några särskilt omfattande effekter på NMR:s verksamhet i Finland. Under rättsprocessen har de aktiva medlemmarna förberett sig på ett förbud och aktiverat sig på annat håll.
– Några enstaka medlemmar kan ha väntat på beslutet för att nu bestämma hur de vill gå vidare. I det här skedet ser jag inte att beslutet kommer att förändra så mycket, säger Kotonen.
Vad beträffar de övriga nordiska länderna har motsvarande diskussioner om ett eventuellt förbud förts framför allt i Sverige. Kotonen säger att grannlandet sannolikt överväger noggrant om det finns några grunder för ett förbud.
Centralkriminalpolisen (CKP) har sedan i fjol utrett ifall NMR fortsatt sin verksamhet under ett nytt namn, Kohti vapautta (Mot friheten). Brottsutredningen kring eventuell bedrivning av olaglig föreningsverksamhet har framskridit till åtalsprövning.
Också Kotonen lyfter fram föreningen Mot friheten som en efterträdare för NMR i Finland.
– Mot friheten är kanske den mest synliga efterträdaren, men det finns också en del av de tidigare NMR-medlemmarna som slutat med den här typen av verksamhet. Andra har engagerat sig exempelvis i föreningen Suomalaisapu, säger Kotonen.
Mot friheten förnekar på sin sajt att rörelsen skulle vara en fortsättning av NMR:s verksamhet och menar att den är fullständigt självständig.
Enligt Kotonen har den högerextremistiska verksamheten i Finland delvis med avsikt splittrats under de senaste fem åren.
– Aktörerna vill inte så att säga lägga alla sina ägg i samma korg och förbudsprocessen kan delvis ha haft en effekt här, säger Kotonen.
Det finns också vissa tecken på att läget lugnat ner sig en aning.
Inrikesministeriet lyfter i sin färskaste rapport över våldsbejakande radikalisering och extremism fram att Mot friheten aktiverat sig efter det tillfälliga förbudet mot NMR, och också att Soldiers of Odin och NMR närmat sig varandra.
Läs också:
13.11.2019 Polisen misstänker att förbjudna NMR fortsätter under annat namn
28.3.2019 Nordiska motståndsrörelsen förbjuds tillfälligt – Högsta domstolen beviljar besvärstillstånd
28.9.2018 Också hovrätten förbjuder Nordiska motståndsrörelsen

ANDRA LÄSER