Portion av " finlandssvenskt lättsinne" bakom Wahlroos radikalism

Björn Wahlroos radikala ungdom väckte stort intresse när finansmannen på onsdagen publicerade första delen av sina memoarer. Men uppmärksamhet fick också de stora affärerna i finskt näringsliv under 1980-talets senare hälft.

Det var stor skillnad mellan den akademiska världen och den värdekonservativa bankvärlden, säger Björn Wahlroos som inte tror att han någonsin skulle ha fått Nobelpriset i ekonomi.
14.10.2021 12:36 UPPDATERAD 14.10.2021 15:28
"Från barrikaderna till bankvärlden" heter första delen av finansmannen Björn Wahlroos memoarer. Wahlroos som så småningom siktar på pension sitter fortfarande kvar på tunga styrelseposter till exempel som ordförande för skogsjätten UPM-Kymmenes styrelse och som styrelseordförande i Sampo.
Men vägen dit gick via en vänsterradikal period i ungdomspolitiken, en period som Wahlroos anser har framställts väldigt schablonmässigt.
Det fanns ett djup i den ideologiska diskussionen, även om utgångspunkten låg i flower power och i att motsätta sig kriget i Vietnam, säger Wahlroos. Han var vänsterradikal taistoit under en period då ideologin ännu inte upplevt sin storhetstid i finländsk politik.
– Visst fanns det en portion av finlandssvenskt lättsinne och roliga fester i det hela också, säger han.
De åren har gett Björn Wahlroos en viss förståelse för moderna rörelser av samma typ, som exempel nämner han miljörörelsen. Det är sunt att ungdomar sätter sig upp mot makten, även om han tycker att miljöaktivisterna delvis nu slår över vad gäller både metoder och substans.
– Problemet med miljön är att det inte finns en marknadsekonomi i den. Det ska finnas ett pris på luftföroreningar och på att till exempel släppa ut smutsvatten i Östersjön, säger han.

Embryot till modernt näringsliv

Wahlroos går i sin bok igenom bland annat hur den moderna skogsindustrin i Finland föddes och hur finansbranschen genom allt från konkurser och kriser till fusioner och nya storbanker blev till efter att finansmarknaden avreglerats.
Det hände så mycket i finländskt näringsliv på 1980-talet att man blir andfådd av att tänka på alla fusioner och aktieaffärer. Nu efteråt tycker Wahlroos att det är lätt att se på det som en galen tid.
– Men det fanns ett uppdämt behov av de här arrangemangen efter alla avregleringar, det var då embryot till dagens näringsliv föddes, säger han.
Björn Wahlroos genomgång bygger på dagboksanteckningar, och han nämner flera av de centrala spelarna i de olika dramerna. Han vill inte vara elak i sin bok, utan konstaterar bara att han värdesätter en del av medspelarna mera och andra mindre. Men invektiv hör inte hemma i en sådan här bok, menar han.
Och om ej om i vägen vore kunde mycket ha sett annorlunda ut i näringslivet i dag, tror han. Det gäller både för finansvärlden och för till exempel det som länge var Finlands kronjuvel, Nokia.
Boken slutar då Wahlroos lämnar Föreningsbanken i Finland FBF 1992 och grundar det egna finansbolaget Mandatum.
– Jag ser redan fram emot att börja skriva del två av mina memoarer, säger han.

ANDRA LÄSER