Fjäder: Facksamarbetet fortsätter i de frågor vi väljer

Akademikercentralen Akavas ordförande Sture Fjäder säger i Facebook att Akava inte kommer att upphöra att samarbeta med de andra löntagarorganisationerna. Han säger att samarbetet fortsätter i de frågor som Akava väljer.

Akavas ordförande Sture Fjäder.
Tidningen Helsingin Sanomat skriver att Akava tänker lämna fackcentralernas gemensamma intressebevakning i EU. FFC, STTK och Akava öppnade sitt gemensamma lobbningskontor Finunions i Bryssel 1991.
– Vi lägger inte ner vår internationella verksamhet eller forskningsverksamhet, förstås inte… Vi omorganiserar verksamheten och riktar den ekonomiska satsningen på ett annat sätt, skriver Fjäder på Facebook.

Hesarin uutisen johdosta totean että Akava ei aio lopettaa palkansaajayhteistyötä.Se jatkuu laajana valitsemissamme...

Posted by Sture Fjäder on Friday, September 16, 2016
Akava fattar beslutet om att lämna lobbningskontoret på onsdag. Då behandlar organisationen också ett förslag om att sluta finansiera Löntagarnas forskningsinstitut.
I intervjun till Helsingin Sanomat tog Fjäder ännu inte ställning till frågan.
– Jag tänker skälla ut alla som läckt i styrelsen, sade Fjäder till Helsingin Sanomat.
Fjäder ville inte kommentera planerna för FNB.
Orsaken till planerna är dels Akavas missnöje med Finunions och Löntagarnas forskningsinstitut, dels meningsskiljaktigheter mellan fackcentralerna. Enligt Helsingin Sanomat anser flera förbundsordförande inom Akava att Fjäder åker solo och mörkar information.
Korrigering 17.9. kl. 11.04: Löntagarnas forskningscentral ändrat till forskningsinstitut.
ANDRA LÄSER