Inte lätt att hålla i gång dialogen över Skiftet

Söndagsledaren (HBL 9.1) tar upp problem i anslutning till relationerna mellan fastlandet och Åland eller Finland som man numera säger och skriver i officiella sammanhang på Åland. Tidigare talade man om riket och fastlandet. Att man säger Finland är en markering i åtskillnadspolitiken.

Jag känner väl till det åländska samhället eftersom jag bott på Brändö invid Skiftet huvuddelen av mitt liv även om jag nu bor i Tavastehus under vinterhalvåret.

Jag har i flera debattinlägg i HBL påpekat hur man bland åländska politiker genom riktlinjer med emfas lyfter fram nationalism eller provinsnationalism som jag brukar kalla den, separatism, och att Åland skall vara en stat i staten vilket innebär att självbestämmandet i praktiken drivs nästan till självständighet. Man driver också samtidigt relationerna till fastlandet till en konfliktnivå och problematiserar självstyrelsebegreppet. Det skall sägas att hela den politiska eliten inte står bakom sådana slutsatser men nog en stor del och nog den nuvarande landskapsregeringen. Så fort man stöter på motargument i Helsingfors tar man till hårda formuleringar och antidiplomatisk diskussion. Man kan utan vidare säga att landskapsregeringens linje radikaliserats.

För min del vill jag hävda att om man dämpade argumenteringen skulle förutsättningarna att utveckla självstyrelsen vara bättre. Men dagens generation av politiker på Åland tilltalas inte av dylika modeller.

I HBL-ledaren framhålls att ålänningarna har bättre självförtroende än vad som råder på fastlandet. Må så vara, men det kan också leda till kaxighet som det också har gjort i en del variationer. Det är alldeles klart att man tagit intryck av Sverige på gott och ont. Detta föranleds av att väldigt många lever i den svenska atmosfären genom att man förutom de lokala medierna håller sig enbart till de svenska. Eftersom det är väldigt många som inte tar del av finländska tidningar märker man att man över huvud taget inte vet vad som händer på fastlandet. För många är det Radio Stockholm som gäller.

I ledaren talar man om fientliga stämningar på Åland gentemot Finland. Tyvärr stämmer det på en hel del håll, men inte generellt. Men många politiker försöker ta röster genom att nedvärdera Finland på samma sätt som Sannfinländarna nedvärderar ålänningarna. Jag håller med HBL att man på båda håll måste anstränga sig att hålla i gång dialogen över Skiftet, Men det har gått så långt att det inte är lätt.

Olof Öström,

Tavastehus

ANDRA LÄSER