Fartyget med coronasmittad besättning har nått Nystad – tar kring ett dygn att tömma

Endast personer som behöver sjukhusvård kommer få lämna det norska fraktfartyget med coronasmittade personer ombord under de timmar fartyget befinner sig i Nystad.

Fartyget med coronasmittad besättning ombord kommer att befinna sig i hamnen i Nystad i omkring ett dygn.
Ett norskt fartyg med coronasmittade personer i besättningen nådde Nystad omkring klockan 13 på fredagen.
Fartyget Yara Naura startade från Estland i onsdags och hamnpersonalen i Nystad fick information om coronasmittan ombord i början av veckan.
– Eftersom vi fick veta om det redan i början av veckan så har vi haft god tid att både göra en riskanalys och sedan förbereda oss på fartygets ankomst, säger Yara Nystads fabrikschef Teija Kankaanpää.
Minna Helenius, överläkare inom hälso- och sjukvården i Nystad, säger att också staden på förhand kände till fartygets ankomst. Saken blev sedan allmänt känd då det estniska public service-bolaget ERR på torsdagseftermiddagen rapporterade att fartyget lämnat Estland och var på väg mot Finland.
Kankaanpää säger att fartyget fraktade ammoniak till hamnen i Nystad. Eftersom det handlade om en ammoniaklast behövde endast en person från hamnen gå ombord på fartyget för att koppla det system som ammoniaken pumpas ut genom.
– Personen i fråga bar full skyddsutrustning, säger Kankaanpää.
Att tömma fartyget tar omkring 20 timmar och sedan ska fartyget fortsätta vidare.
Endast allvarligt sjuka får lämna fartyget
Yara Finlands verkställande direktör Tommi Hevonoja säger att endast de personer ur besättningen som behöver sjukhusvård kommer att få lämna fartyget under timmarna det befinner sig i hamnen.
På förhand hade Yara Finland fått vetskap om att en smittad person ombord behövde sjukhusvård och en ambulans väntade därmed i hamnen då fartyget anlände.
Exakt hur många personer ombord som i nuläget uppvisar symtom eller bekräftats smittade känner Hevonoja inte till.
– Enligt de uppgifter vi fått handlar det om 12-14 fall av coronaviruset, säger han.
Kankaanpää säger att ingen ur besättningen är finländare.
– Besättningens nationaliteter i övrigt känner vi inte till, men åtminstone är ingen finsk medborgare, säger hon.
ANDRA LÄSER